در حال بارگذاری
Loading...

گزارش فستیوال نوآوری های صنعت مواد غذایی-قسمت اول

98
این پنجمین دوره فستیوال های فن بازار ملی ایران است که به منظور تجاری سازی نوآوری ها در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با معرفی ده نوآوری داخلی در مقابل بیش از 200 سرمایه گذار و تولیدکننده فعال صنعت مواد غذایی برگزار گردید.
دیدگاه‌ها