در حال بارگذاری
Loading...

شیر یکطرفه ویفری،پترو کاسپین

229
یک دسته از چک ولوها به چک ولو سوپاپی معروفند. در این نمونه جریان سیال با فشار به درون چک ولو راه می یابد و نهایتا ، فشار جریان به زیر بندآور وارد آمده و بندآور را بلند میکند . این امر باعث باز شدن مسیر عبور جریان می شود . . وب سایت: www.petrocaspian.ir شماره تماس: 88328842
دیدگاه‌ها