در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه راه پرداخت با فرزان در نمایشگاه کارت و پرداخت

53
مهندس فرهنگ فرزان، معاون توسعه کسب وکار شرکت اتیک در حاشیه نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه درباره سامانه سیناپس می گوید.
دیدگاه‌ها