در حال بارگذاری
Loading...

پرواز گرانش ناچیز

282
یکی از آموزش های اصلی فضانوردان پیش ازحضور در فضا، فعالیت در محیط شبیه سازی شده گرانش ناچیز است. این حالت در حین سقوط آزاد هواپیمای آموزشی به اجرا در می آید. جزئیات بیشتر را در این ویدئو مشاهده کنید.
دیدگاه‌ها