در حال بارگذاری
Loading...

آموزش جئوجبرا:اثبات شهودی مجموع زوایای خارجی مثلث

731
در این آموزش یک مثلث و سه زاویه خارجی آن رسم شده اند که با جابجا کردن یک لغزنده سه زاویه خارجی بهم نزدیک شده و تشکیل یک زاویه تمام صفحه 360درجه را می دهند. برای ساخت این آموزش از ابزارهای لغزنده،دایره با شعاع معین،نیم خط،ابزار الگوبرداری از سبک و همچنین متن پویا و شرط گذاری برای نمایش یک متن پویا در صفحه استفاده شده است.محسن مرادیان(Rahyarmath.ir)
دیدگاه‌ها