در حال بارگذاری
Loading...

زمانی برای مستی اسب

5,560
دیده بان حقوق حیوانات: روز گذشته در یکی از شلوغترین خیابانهای پایتخت مکزیک، 20 عدد اسب پلیس این شهر از کامیون حملشان گریختند و در خیابانها خساراتی را به وجود آوردند. به گزارش تابناک پلیس در نظر داشت از این اسب ها به منظور تأمین امنیت شهر مکزیکو سیتی در پی سخنرانی رئیس جمهور مکزیک استفاده کند. در این واقعه یک نفر زخمی شد و خساراتی به خودروهای شهروندان مکزیکی وارد آمد که پلیس، این خسارات را به عهده گرفته است. http://arw.ir/?p=52069
دیدگاه‌ها