در حال بارگذاری
Loading...

شما از زبان عباس کیارستمی صحبت نکنید

120
بی بی سی فارسی با انتشار اخبار کذب کوشید این کارگردان شهیر ایرانی را چهره ای بایکوت شده معرفی کند
دیدگاه‌ها