در حال بارگذاری
Loading...

باید بتوانیم قصه گوی خوبی باشیم

718
مهندس محمدرضا شعبانعلی در هشتم آبان ماه در کنفرانس ملی مذاکره و زبان بدن به نکات جالبی جهت ماندگاری روش های مذاکره اشاره می کند ... باشگاه مدیران موفق 02122907306-02122907308 www.modir.biz
دیدگاه‌ها