در حال بارگذاری
Loading...

گفتگو با مرتضی ترک تبریزی درباره اهمیت پیاده سازی EMV

232
در حاشیه سیمنار تخصصی شناسایی و پیشگیری تقلب که توسط دبیرخانه دائمی ایکوبیگ برگزار شده بود، گفتگوی کوتاهی با مهندس مرتضی ترک تبریزی رئیس هیئت مدیره شرکت راهبری صنایع بهساز درباره اهمیت پیاده سازی EMV در ایران داشتیم. پیشنهاد میکنیم ویدیوی این مصاحبه را مشاهده کنید.
دیدگاه‌ها