در حال بارگذاری
Loading...

بزرگترین همایش کسب و کار جهان در مسکو

2,880
همایش سینرجی ۲۰۱۶ در مسکو به عنوان بزرگترین همایش کسب و کار جهان با حضور ۶۲۰۰ نفر در رکوردهای گینس ثبت شد. زیگما۸ حامی اصلی همایش سینرجی در تهران
دیدگاه‌ها