در حال بارگذاری
Loading...
کارگاه آموزشی بنیان های روانی زن و مرد (7 ویدیو)
7 / 2
حکمت خدا و تفاوت جسم یک مرد و یک زن!

حکمت خدا و تفاوت جسم یک مرد و یک زن!

707
قسمت دوم - اقتدار جسمی – دوره بنیان های روانی زن و مرد – دکتر حمید حبشی
دیدگاه‌ها