در حال بارگذاری
Loading...

15-پشت شانه با دمبل خمیده

844
پشت شانه با دمبل خمیده rear deltoid with dumble نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها