در حال بارگذاری
Loading...

فرار گروهی از زندانی در برزیل

1,200
55 زندانی در پی شورشی كه برسر رقابت باند های تبهكار درون زندان به راه افتاده بود، توانستند از درون زندانی در برزیل فرار كنند.
دیدگاه‌ها