در حال بارگذاری
Loading...

مدیریت کلاینت ها در کنسول امن پرداز/ شناسایی کلاینت ها

46
در این قسمت نحوه ی پیدا نمودن کلاینت های درون شبکه (به صورت خودکار) آموزش داده می شود.
دیدگاه‌ها