در حال بارگذاری
Loading...

پرتال سازمانی گروه همکاری های اقتصادی اکو

116
این فیلم نمایشی پیاده سازی پرتال سازمانی در گروه همکاری های اقتصادی اکو را نمایش می دهد. بایگانی و جستجوی نامه های این مجموعه با استفاده از فناوری شیرپوینت انجام می شود.
دیدگاه‌ها