در حال بارگذاری
Loading...

بازگشت دایناسورها و نئاندرتالها به زندگی- میچیو کاکو

937
دکتر میچیو کاکو، استاد فیزیک نظری در سیتی کالج نیویورک در مصاحبه با بیگ تینک می گوید: چه می شود اگر بتوانیم نئاندرتال ها یا دایناسورها را فقط بر اساس ژنوم هایشان تولید مثل غیرجنسی کنیم!
دیدگاه‌ها