در حال بارگذاری
Loading...

بازپسگیری کامل حما بعد از یک سال توسط ارتش سوریه

30
SAA را بازپس می حما شمال برای اولین بار از سال 2016 فیلم توزیع شده توسط رسانه نظامی سوریه را نشان می دهد حمله ضد النصره توسط نیروهای دولتی در محله آل Manshieh از منطقه درعا البلد انجامFootage distributed by Syrian Military Media shows an anti-Al-Nusra raid conducted by government forces in the Al-Manshieh neighbourhood of Daraa’s Al-Balad area
دیدگاه‌ها