در حال بارگذاری
Loading...

آغاز برداشت نیشکر از مزارع خوزستان

249
به گزارش نیشکرنیوز، در جشن شکر گذاری آغاز برداشت نیشکر که در کشت و صنعت نیشکر دهخدا برگزار شد مدیر کشت و صنعت نیشکر دهخدا میزان وسعت مزارع نیشکر استان خوزستان را بیش از ۱۱۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت : امسال با کشت ارقام جدید انتظار می رود کیفیت تولید بالاتر برود .