در حال بارگذاری
Loading...

پارالل سینه(دیپ)

1,875
اجرای حرکت پارالل سینه(دیپ)، در انجام این حرکت بیشترین فشار بر روی عضلات سینه می آید.
دیدگاه‌ها