در حال بارگذاری
Loading...

خودرو خورشیدی غزال در آسایشگاه کهریزک

110
تیم غزال ایرانی در راستای مسئولیت اجتماعی خود یک روز را در آسایشگاه کهریزک گذراند... این فعالیت ها پایان نخواهد داشت... ایرانی قهرمان، ایرانی مهربان، ایران ای وطن من...
دیدگاه‌ها