در حال بارگذاری
Loading...

پرهیز از تفرقه افکنی و دوقطبی کردن جامعه

95
وزیر بهداشت در مراسم وداع با آیت الله رفسنجانی(ره)
دیدگاه‌ها