در حال بارگذاری
 • 19
  دنبال کنندگان
 • 34
  دنبال شوندگان
 • 77هزار
  بازدید

سرود پیروزی

هر چه موانع سخت تر و جدی تر باشند، لذت تلاش و رسیدن به پیروزی بیشتر است.

 • 19
  دنبال کنندگان
 • 34
  دنبال شوندگان
 • 77هزار
  بازدید

همه ویدیو ها