ویدیو های طبقه بندی شخصی http://www.aparat.com/video/video/list/catid/1 سی ویدیو آخر طبقه بندی شخصی مقایسه مسی و مارادونا http://www.aparat.com/v/DqHvF Sat, 19 Apr 2014 17:02:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DqHvF" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DqHvF'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1136209_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1136209" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حل فینال محمد رضا كریمی در مكعب 2x2 در 1.96 ثانیه http://www.aparat.com/v/dNc1G Sat, 19 Apr 2014 15:45:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dNc1G" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/dNc1G'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135976_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135976" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حل فینال محمد رضا كریمی در مكعب 2x2 در 1.96 ثانیه ایران كیوبس www.irancubes.ir موزیک فیلم سنگام (ترجمه این شعر در ahmad3.blogsky.com) http://www.aparat.com/v/crMG3 Sat, 19 Apr 2014 15:43:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/crMG3" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/crMG3'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135967_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135967" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک فیلم سنگام (ترجمه این شعر در ahmad3.blogsky.com) تبلیغ عروسک باربی http://www.aparat.com/v/tagPY Sat, 19 Apr 2014 15:40:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tagPY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tagPY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135964_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135964" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صدای اگزوز پیکان وانت کاربرات http://www.aparat.com/v/4qbRL Sat, 19 Apr 2014 15:09:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4qbRL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4qbRL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135899_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135899" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>صدای اگزوز پیکان وانت کاربرات مدل 80 حدیث جووووون http://www.aparat.com/v/F6xmz Sat, 19 Apr 2014 14:32:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F6xmz" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/F6xmz'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135831_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135831" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جیگرمو نیگا چه بانمک میترسه^_^ happy birthday dadash aliiiiiiiiiiiii http://www.aparat.com/v/nfrmy Sat, 19 Apr 2014 13:52:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nfrmy" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/nfrmy'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135760_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135760" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عنوان ویدیو؟منومینا http://www.aparat.com/v/gBhDG Sat, 19 Apr 2014 12:43:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gBhDG" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/gBhDG'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135636_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135636" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هرچی دلت میخوادبگو عرشیا کوچولو http://www.aparat.com/v/BdewR Sat, 19 Apr 2014 12:38:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BdewR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/BdewR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135626_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135626" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کفشای نینیمون... http://www.aparat.com/v/lxZzg Sat, 19 Apr 2014 12:31:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lxZzg" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lxZzg'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135619_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135619" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>من دارم خاله میشمممممم^_^....ایناروواسش خریدم خوشکلن؟؟؟ اسلو موشن با نرم افزار افتر افکت(خواهر زاده نازم) http://www.aparat.com/v/SbME9 Sat, 19 Apr 2014 12:06:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SbME9" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SbME9'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135582_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135582" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اسلو موشن با نرم افزار افتر افکت(خواهر زاده نازم) طرح ولایت مشهد http://www.aparat.com/v/3Dlnj Sat, 19 Apr 2014 11:24:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3Dlnj" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3Dlnj'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135530_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135530" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طرح ولایت مشهد http://www.aparat.com/v/4v5xB Sat, 19 Apr 2014 11:20:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4v5xB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4v5xB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135521_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135521" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طرح ولایت مشهد http://www.aparat.com/v/TfB8A Sat, 19 Apr 2014 11:19:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TfB8A" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/TfB8A'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135519_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135519" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ساخت آتش با پرتغال http://www.aparat.com/v/f7MxH Sat, 19 Apr 2014 11:00:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/f7MxH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/f7MxH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135501_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135501" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>http://www.313135.com/ نشست وفروکش شدن زمین در یکی از کوچه های طبس http://www.aparat.com/v/swuPV Sat, 19 Apr 2014 10:56:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/swuPV" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/swuPV'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135495_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135495" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این اتفاق به خاطر نشت کردن اب ورودی به ساختمان یکی از همسایه هابود اطلاعیه مهم برای دوستان و دنبال کنندگانم http://www.aparat.com/v/Anud5 Sat, 19 Apr 2014 10:26:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Anud5" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Anud5'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135460_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135460" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سلام همتون رو دوست دارم ..... این اطلاعیه رو حتما بخونید . اگه دوست من هستید و من رو دنبال می کنید . یه تشکر ویژه هم از دوستانم sonic news و بردیا و بهراد سعیدی و DARKNES خوش خنده میکنم که همیشه با من بودن امیدوارم که ادامه دار هم باشه . من دیگه کمتر میام پس اگه ویدیو رو کم اپ کردم ناراحت نشید هر چند که کسی ناراحت نمیشه . کشش دنده 2 elx1800 تقویت با elx 2000 موتور زانتیا http://www.aparat.com/v/JysPM Sat, 19 Apr 2014 09:21:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JysPM" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/JysPM'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135395_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135395" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>توضیحات مربوط به 2خودرو در فیلم شتاب از دنده 1 هست.وزن سرنشین ها برابر.دنده 2 هر 2 خودرو سبک کشش دنده 4 elx1800تقویت با elx 2000 http://www.aparat.com/v/WtmdX Sat, 19 Apr 2014 09:19:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WtmdX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/WtmdX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135393_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135393" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وزن سرنشین ها برابر.ضریب دنده هر2 خودرو مثل هم.توضیحات مربوط به 2خودرو داخل فیلم شتاب از دنده1 کشش دنده 3 elx1800 تقویت با elx 2000 http://www.aparat.com/v/OPxW8 Sat, 19 Apr 2014 09:16:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OPxW8" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/OPxW8'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135389_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135389" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وزن سرنشین ها برابر.ضریب دنده 3 هر 2 خودرو مثل هم.توضیحات مربوط به 2خودرو در فیلم شتاب از دنده 1 هست. تست شتاب elx 1800 تقویت.با elx 2000 از دنده2 سرعت60 http://www.aparat.com/v/froJZ Sat, 19 Apr 2014 09:13:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/froJZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/froJZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135385_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135385" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>توضیحات مربوط به 2خودرو توی کیلیپ شتاب از دنده 1 هست.وزن سرنشین ها برابر. تست شتاب elx 1800 تقویت.با elx 2000 از دنده1 سرعت20 http://www.aparat.com/v/c5iVl Sat, 19 Apr 2014 09:08:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c5iVl" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/c5iVl'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135378_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135378" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وزن سرنشین های elx مشکی82و71 که جمعا میشه 153 وزن سرنشین elx نقره ای 95 که 45 کیلو وزن سیستم روی ماشین هست و حدود 15 لیتر بنزین بیشتر داشت که جمعا میشه 150 کیلو.Elx نقره ای 1800 مدل 84 تقویت.( پورت و پولیش.کف تراش.سوزن انژکتور 2000.منیفولد دود2000.شمع سوزنی.منبع عقب اسپرت.بدون کاتالیزور.تعویص دنده های 1.2.5 با دنده های سبک تر.elx مشکیی مدل85 موتور 2000 زانتیا بدون کاتالیزور.با 135 اسب بخار قدرت. نیروهای ویژه ارتش افغانستان http://www.aparat.com/v/ryUoR Sat, 19 Apr 2014 08:50:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ryUoR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ryUoR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135363_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135363" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کلیپی کوتاه از امادگی نیروهای ویژه ارتش افغانستان. تقدیم به داداش صدرا (تنــ تنهای ــها ) http://www.aparat.com/v/DJ1xY Sat, 19 Apr 2014 03:48:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DJ1xY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DJ1xY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135222_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135222" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تولدت مبارک بی قرار جان (تنــ تنهای ــها) http://www.aparat.com/v/BRPuA Sat, 19 Apr 2014 03:40:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BRPuA" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/BRPuA'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135219_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135219" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقدیم به همه دوستان (تنـ تنهای ـها) http://www.aparat.com/v/cCr8V Sat, 19 Apr 2014 01:56:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cCr8V" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/cCr8V'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135115_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135115" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این دنیا تک و تنها شدم من/ گیاهی در دل صحرا شدم من/ چو مجنونی که از مردم گریزد/ شتابان در پی لیلا شدم من/ چه بی اثر می خندم/ چه بی ثمر می گریم/ به ناکامی چرا رسوا شدم من/ چرا عاشق چرا شیدا شدم من/ من آن دیر آشنا را میشناسم/ من آن شیرین ادا را میشناسم/ محبت بین ما کار خدا بود/ از اینجا من خدا را می شناسم/ چه بی اثر می خندم/ چه بی ثمر می گریم موزیک تیتراژ سریال اوشین (ahmad3.blogsky.com) http://www.aparat.com/v/uGCJY Sat, 19 Apr 2014 01:31:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uGCJY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/uGCJY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135068_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135068" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک تیتراژ سریال اوشین (ahmad3.blogsky.com) علاء دین و غول غیرتی!!! http://www.aparat.com/v/hQiod Sat, 19 Apr 2014 01:23:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hQiod" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/hQiod'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135060_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135060" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>+18 FLYING http://www.aparat.com/v/cH1kQ Sat, 19 Apr 2014 01:02:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cH1kQ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/cH1kQ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/228/1135009_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1135009" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>افترافکت...پرواز کردنم...نوکیا 701 CZ 200 S http://www.aparat.com/v/3bkle Sat, 19 Apr 2014 00:38:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3bkle" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3bkle'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/227/1134949_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1134949" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>