ویدیو های طبقه بندی طنز http://www.aparat.com/video/video/list/catid/2 سی ویدیو آخر طبقه بندی طنز شوخی خیلی خرکی خارجیا ! http://www.aparat.com/v/Ju9eS Mon, 21 Apr 2014 16:04:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Ju9eS" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Ju9eS'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140402_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140402" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لایک هم که فراموش نمیشه. سوتی پشتک زدن مجری در برنامه زنده!! http://www.aparat.com/v/mJIUF Mon, 21 Apr 2014 16:04:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mJIUF" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mJIUF'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140401_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140401" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مرد سالار - حتما ببینین - بخش سوم http://www.aparat.com/v/Mom85 Mon, 21 Apr 2014 15:58:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Mom85" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Mom85'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140388_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140388" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مجموعه پاورچین مهران مدیری با بازی سحر زکریا ، سید جواد رضویان ، محمدرضا هدایتی ، شقایق دهقان ، سحر ولدبیگی ، سعید پیردوست ، وحید مهین دوست ، ساعد هدایتی و سیامک انصاری سوپر سوتی در fifa 14 http://www.aparat.com/v/P3kAr Mon, 21 Apr 2014 15:48:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/P3kAr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/P3kAr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140356_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140356" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> معتاد اجباری http://www.aparat.com/v/NykOH Mon, 21 Apr 2014 15:44:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NykOH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/NykOH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140345_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140345" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویرایش :سروش خورشیدی کاری از خودم Funny Michael Moral http://www.aparat.com/v/w1uos Mon, 21 Apr 2014 15:44:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/w1uos" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/w1uos'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140344_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140344" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> از مرگ نجات یافتگان http://www.aparat.com/v/XhGJc Mon, 21 Apr 2014 15:41:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XhGJc" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XhGJc'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140334_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140334" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بچه باحال http://www.aparat.com/v/aQGJN Mon, 21 Apr 2014 15:41:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aQGJN" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aQGJN'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140332_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140332" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>:)) divune kardan ham kelasi http://www.aparat.com/v/xgkS6 Mon, 21 Apr 2014 15:38:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xgkS6" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xgkS6'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140323_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140323" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>tabriz/dabirestan velayat/kelas3t/92.93 خواننده کردی عجیب http://www.aparat.com/v/1MGwJ Mon, 21 Apr 2014 15:29:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1MGwJ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/1MGwJ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140299_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140299" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شورش مصطفی زاده غذا خوردن جالب علی صادقی http://www.aparat.com/v/AMDKZ Mon, 21 Apr 2014 15:25:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AMDKZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/AMDKZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140285_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140285" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لایک و کامنت رانندگی بانوان http://www.aparat.com/v/UyE5o Mon, 21 Apr 2014 15:25:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UyE5o" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/UyE5o'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140283_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140283" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از خنده روده بر می شوید تاب بازی عجیب http://www.aparat.com/v/X4ZkR Mon, 21 Apr 2014 15:23:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/X4ZkR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/X4ZkR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140276_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140276" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کردی کودکان کل کل دختر و پسر http://www.aparat.com/v/XFDxE Mon, 21 Apr 2014 15:22:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XFDxE" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XFDxE'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140273_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140273" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>که آخرش پسره میبره دوربین مخفی . . . . . . . . . . . . . . . http://www.aparat.com/v/DmEr9 Mon, 21 Apr 2014 15:17:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DmEr9" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DmEr9'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140256_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140256" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خودتون رو جای این بذارید http://www.aparat.com/v/pEanO Mon, 21 Apr 2014 15:17:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pEanO" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/pEanO'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140255_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140255" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ممنون؟؟؟؟ حرکت زیبای اوباما http://www.aparat.com/v/K0Qem Mon, 21 Apr 2014 15:10:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/K0Qem" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/K0Qem'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140230_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140230" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سربازی از نوع برره آخر طنز http://www.aparat.com/v/p2aUn Mon, 21 Apr 2014 15:06:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/p2aUn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/p2aUn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140216_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140216" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>طنز برره ای اگه بببنین از خنده....... مرد سالار - حتما ببینین - بخش دوم http://www.aparat.com/v/YwmbR Mon, 21 Apr 2014 14:55:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YwmbR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YwmbR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140191_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140191" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مجموعه پاورچین مهران مدیری با بازی سحر زکریا ، سید جواد رضویان ، محمدرضا هدایتی ، شقایق دهقان ، سحر ولدبیگی ، سعید پیردوست ، وحید مهین دوست ، ساعد هدایتی و سیامک انصاری گشت و گذار جوجم تو دهن پسر خالم :D http://www.aparat.com/v/G3iAa Mon, 21 Apr 2014 14:53:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/G3iAa" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/G3iAa'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140188_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140188" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دبوانه شیت عجیب http://www.aparat.com/v/VUQWE Mon, 21 Apr 2014 14:53:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VUQWE" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VUQWE'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140187_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140187" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کردی تک چرخ و بالا رفتن از تپه http://www.aparat.com/v/n6whZ Mon, 21 Apr 2014 14:53:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n6whZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/n6whZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140186_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140186" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی باحاله ها رقص کردی جالب و عجیب http://www.aparat.com/v/9Rlxo Mon, 21 Apr 2014 14:45:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9Rlxo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/9Rlxo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140171_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140171" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حسن جوزاک و شورش مصطفی زاده تقلید صدای جالب گزارشگران عربی http://www.aparat.com/v/7O5wp Mon, 21 Apr 2014 14:31:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7O5wp" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/7O5wp'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140145_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140145" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم به شراره گربه های باهوش وبازیگوش!! http://www.aparat.com/v/qU3GM Mon, 21 Apr 2014 14:30:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qU3GM" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/qU3GM'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140142_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140142" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اخی!!! http://www.aparat.com/v/2qV0M Mon, 21 Apr 2014 14:29:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2qV0M" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2qV0M'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140139_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140139" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پیشی ها!!! پخخخ... http://www.aparat.com/v/DTqIK Mon, 21 Apr 2014 14:24:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DTqIK" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DTqIK'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140130_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140130" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بیچاره بد جوری گرخیده... شوخی فوق‌العاده جالب فیروز کریمی در برنامه زنده !!!!! http://www.aparat.com/v/pWbDS Mon, 21 Apr 2014 14:04:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pWbDS" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/pWbDS'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140071_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140071" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خانوم شیرزاد http://www.aparat.com/v/ceUgf Mon, 21 Apr 2014 13:53:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ceUgf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ceUgf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140055_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140055" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نی نی http://www.aparat.com/v/mES2o Mon, 21 Apr 2014 13:37:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mES2o" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mES2o'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1140032_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1140032" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>