ویدیو های طبقه بندی طنز http://www.aparat.com/video/video/list/catid/2 سی ویدیو آخر طبقه بندی طنز قل مراد و کامران http://www.aparat.com/v/RALPe Thu, 24 Apr 2014 12:15:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/RALPe" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/RALPe'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146706_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146706" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عکس جدید http://www.aparat.com/v/fGxga Thu, 24 Apr 2014 12:09:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fGxga" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/fGxga'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146690_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146690" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حتما نظر بدید خیلی جالبه !!!!!!!!!! http://www.aparat.com/v/T5ksH Thu, 24 Apr 2014 12:05:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/T5ksH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/T5ksH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146674_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146674" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جواب دندان شکن میمون به بچه شیطون http://www.aparat.com/v/Mz2Wy Thu, 24 Apr 2014 11:49:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Mz2Wy" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Mz2Wy'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146635_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146635" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کاری از هیجان وres...... www.aparat.com/dopdf3 www.aparat.com/res دوربین مخفی سوتی دختر خوشکل خنده دار حوادث ضایع رقص پارک چرا رفتی؟! طنز آخر خنده http://www.aparat.com/v/UmXRw Thu, 24 Apr 2014 11:44:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UmXRw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/UmXRw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146624_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146624" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خداییش کلیپه آخر سوژس!!! پلیس احمق http://www.aparat.com/v/7faUl Thu, 24 Apr 2014 11:32:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7faUl" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/7faUl'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146598_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146598" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تخریب شدید آپارات و اموزش استفاده از هایست ویدیو http://www.aparat.com/v/W4enL Thu, 24 Apr 2014 11:31:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W4enL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/W4enL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146596_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146596" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سایت هایست ویدیو....سایت اپارات دوربین مخفی سوتی دختر خوشکل خنده دار حوادث ضایع رقص پارکور صدای هلیکوپتر http://www.aparat.com/v/UI4Ou Thu, 24 Apr 2014 11:30:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UI4Ou" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/UI4Ou'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146595_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146595" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فوتبالیست ها رو حال کن!!!! http://www.aparat.com/v/G40Sw Thu, 24 Apr 2014 11:30:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/G40Sw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/G40Sw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146594_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146594" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی باحاله.....قول میدم اگه نگاش کنی دانلودش کنی!!! حادثه http://www.aparat.com/v/s7u48 Thu, 24 Apr 2014 11:21:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s7u48" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/s7u48'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146575_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146575" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مهران مدیری و مصرف مواد مخدر http://www.aparat.com/v/grZJB Thu, 24 Apr 2014 11:21:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/grZJB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/grZJB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146574_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146574" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مهران مدیری دوئل لری http://www.aparat.com/v/oIchn Thu, 24 Apr 2014 11:20:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oIchn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/oIchn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146573_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146573" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بیچاره مرد از خنده =)) http://www.aparat.com/v/yTZat Thu, 24 Apr 2014 11:15:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/yTZat" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/yTZat'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146560_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146560" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقـدیمـ بهـ سپیده{عروســک غرب} :)) ....................LIKE--THIS اسکی روی مبل http://www.aparat.com/v/3vdDc Thu, 24 Apr 2014 11:09:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3vdDc" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3vdDc'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146544_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146544" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مهران مدیری و آلودگی http://www.aparat.com/v/vaQZx Thu, 24 Apr 2014 11:09:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vaQZx" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/vaQZx'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146542_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146542" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مهران مدیری سرباز عجیب http://www.aparat.com/v/2Dm8u Thu, 24 Apr 2014 11:08:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2Dm8u" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2Dm8u'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146540_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146540" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شوخی مهران مدیری با اختلاس سه هزار میلیاردی یک کارمند! http://www.aparat.com/v/89XqU Thu, 24 Apr 2014 10:44:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/89XqU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/89XqU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146505_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146505" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آدامس خرگوشی ! http://www.aparat.com/v/mkUWn Thu, 24 Apr 2014 10:38:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mkUWn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mkUWn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146495_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146495" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تیزر تبلغاتی خلاقانه و بامزه در مورد آدامس http://www.korosheh.com/ کانون تبلیغاتی کروشه ساخت تیزر تبلیغاتی و بخش آگهی تلویزیونی monamona http://www.aparat.com/v/eOvAd Thu, 24 Apr 2014 10:33:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eOvAd" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/eOvAd'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146482_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146482" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عاقبت حرف زدن با موبایل در حین اجرای کنسرت!! http://www.aparat.com/v/kVWFl Thu, 24 Apr 2014 10:28:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kVWFl" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kVWFl'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146476_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146476" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقلید صدای فردوسی‌پور در حضور خودش http://www.aparat.com/v/q8ItP Thu, 24 Apr 2014 10:27:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/q8ItP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/q8ItP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146475_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146475" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مربی عصبانی فوتبال چه کارهایی که نمی کند!! http://www.aparat.com/v/XNIsW Thu, 24 Apr 2014 10:22:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XNIsW" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XNIsW'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146467_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146467" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> توصیف انواع مردها به زبان مهران مدیری:)))) http://www.aparat.com/v/kovsD Thu, 24 Apr 2014 10:17:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kovsD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kovsD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146456_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146456" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نظر و لایک یادتون نره خو چند بار بگم:-)) وقتی خانم ها سربازی برن http://www.aparat.com/v/aRYxp Thu, 24 Apr 2014 10:00:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aRYxp" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aRYxp'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146425_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146425" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خنده دار ترین شوخی جهان http://www.aparat.com/v/lAv6m Thu, 24 Apr 2014 09:40:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lAv6m" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lAv6m'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146390_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146390" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اگه نبینین از دستون رفته انیمیشن bad days http://www.aparat.com/v/mP4jo Thu, 24 Apr 2014 09:26:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mP4jo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mP4jo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146371_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146371" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ذوبله خودم (طنز) اهنگ خنده دار این ناف من است http://www.aparat.com/v/gzYxv Thu, 24 Apr 2014 09:21:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gzYxv" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/gzYxv'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146363_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146363" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اجتماعی http://www.aparat.com/v/tWVTr Thu, 24 Apr 2014 09:20:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tWVTr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tWVTr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146361_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146361" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>داستا فیلم : زوج جوانی در مدتی کوتاه، لحظات زندگی گذشته&zwnj;شان را مرور می&zwnj;کنند و این مرور خاطرات، زندگی حال&zwnj;شان را تحت تأثیر قرار می&zwnj;دهد. دعوای بمی و جیرفتی http://www.aparat.com/v/Z6g4q Thu, 24 Apr 2014 09:16:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Z6g4q" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Z6g4q'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146355_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146355" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>AMIR HOSEEIN مد http://www.aparat.com/v/3L7r2 Thu, 24 Apr 2014 09:13:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3L7r2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3L7r2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146349_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146349" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بخشی از قسمت مد سریال شوخی كردم كه اوایل اردیبهشت93 در سینمای خانگی پخش شده