در حال بارگذاری

همه ویدیو ها

 • قسمت 281 برنامه گزینه 4

  12 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ30-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری آقای فرشید رشید مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد و استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر-30-10-95

  11 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 30-10-95از شبکه آموزش سیما پخش گردید.مجری برنامه اقای سالار درشکی-کارشناس برنامه اقای مهندس دیبازر

 • برنامه مسیر برتر 26-10-95

  43 بازدید

  این برنامه در روزیکشنبه مورخ 15-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای امین کرکه آبادی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر28 -10-95

  40 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید. کارشناس برنامه آقای سالار درشکی-نیکخو-مدرسدین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت279 برنامه گزینه 4

  28 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_-آقای نیکخو- -مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت276 برنامه گزینه 4

  30 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 25-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت277 برنامه گزینه 4

  22 بازدید

  این برنامه در تاریخ 26-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- آرین ، مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر27 -10-95

  40 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 27-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت278 برنامه گزینه 4

  24 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 27-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس آرمان صفوی-سینا محمدی-مدرس فیزیک استاد یحیوی_عربی استاد آزاده

 • قسمت274 برنامه گزینه 4

  24 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 20-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه اقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی آرمین صفوی ، سینا محمدی مدرس عربی استاد ازاده

 • قسمت273 برنامه گزینه 4

  138 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی مدرس زبان استاد شهاب اناری و استاد رادمانمهر

 • قسمت 271 برنامه گزینه 4

  85 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه 16-10-95-از شبکه 4-پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس درشکی و علیرضا ره انجام . مدرس استاد شهاب اناری و استاد مهربان

 • قسمت 270 برنامه گزینه 4

  153 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 15-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس ره انجام-مدرس شیمی استاد رادمان مهر_دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 14-10-95

  90 بازدید

  ین برنامه در روز دوشنبه مورخ ۰۶-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای کیومرث روشن-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر 12-10-95

  44 بازدید

  ین برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 11-10-95

  105 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 11-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای محمد رضا نریمانی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 09-10-95

  61 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ ۰9-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 08-10-95

  47 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای امین کرکه آبادی-مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 269برنامه گزینه 4

  136 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 14-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و کیومرث روشن-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 266برنامه گزینه 4

  77 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 11-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان برنامه آقایان مهندس درشکی و استاد دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی و مدرس زبان و ادبیات فارسی استاد سبحانی

 • قسمت 267برنامه گزینه 4

  77 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 13-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی-مهندس سینا محمدی و مهندس آرمین صفوی-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  61 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشنای برنامه آقای مهندس درشکی

 • قسمت 264برنامه گزینه 4

  73 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 8-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید .مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس برنامه آقای مهندس سالار درشکی و مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  79 بازدید

  این برنامه روز 5شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس آرمان صفوی-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 5۷ برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  297 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ ۷-۱۰-۹۵ از شبکه یک سیما پخش کردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو-مهندس سالار درشکی-مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 263 برنامه گزینه ۴

  101 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ ۷-۱۰-۹۵ از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقای استاد رامین نیکخو- مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت2۶۲ برنامه گزینه 4

  112 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 06-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و علیرضا ره انجام-مدرس عربی استاد ازاده

 • برنامه مسیر برتر 0۶-10-95

  64 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ ۰۶-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای مهندس ره انجام-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 5۶ برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  70 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 6-10-95 از شبکه سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده -کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس علیرضا ره انجام-مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 05-10-95

  134 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 05-10-95 از شبکه آموزش سیما پخش گردید-مجری برنامه اقای سالار درشکی- کارشناس برنامه استاد رامین نیکخو-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 261برنامه گزینه 4

  210 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 5-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 55 برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  169 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ ۵-۱۰-۹۵ از شبکه ۱ سیما پخش گردید.مجری برنامه هومن ستوده-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی- مدرس شیمی استاد رادمان مهر