در حال بارگذاری

ویدیوهای گزینه ۴

 • قسمت312 برنامه گزینه 4

  23 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • قسمت309 برنامه گزینه 4

  12 بازدید

  این برنامه در تاریخ 09-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم فرشید رشید- علیرضا ره انجام- سالار درشکی-

 • قسمت304 برنامه گزینه 4

  47 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ30-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه خانم هاشمی- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر. مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت303 برنامه گزینه 4

  56 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 28-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه جناب آقای فرشید رشید- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر

 • قسمت 300 برنامه گزینه 4

  94 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ25-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 301 برنامه گزینه 4

  76 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ26-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی - مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_رامین نیکخو- دانش آموز رتبه برتر آقای حسین موسوی 1

 • برنامه مسیر برتر 9- 11-95

  95 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 9-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای مهندس سید امیر دیبازر -

 • قسمت287 برنامه گزینه 4

  185 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 9-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی - مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -امیر سعید مقصودی -سید امیر دیبازر -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت286 برنامه گزینه 4

  87 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 7-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید - مشاور تحصیلی آقای سالار درشکی -دانش آموز برتر حسین ابرهی -

 • قسمت284 برنامه گزینه4

  95 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 4-۱1-۹۵ از شبکه چهار پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان آقایان سالار درشکی آرمین صفوی و زمانی .مدرس عربی استاد آزاده و زبان استاد اناری

 • قسمت283 برنامه گزینه 4

  144 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • قسمت 281 برنامه گزینه 4

  80 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ30-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری آقای فرشید رشید مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد و استاد مهربان

 • قسمت279 برنامه گزینه 4

  131 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_-آقای نیکخو- -مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت276 برنامه گزینه 4

  88 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 25-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت277 برنامه گزینه 4

  68 بازدید

  این برنامه در تاریخ 26-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- آرین ، مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت278 برنامه گزینه 4

  55 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 27-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس آرمان صفوی-سینا محمدی-مدرس فیزیک استاد یحیوی_عربی استاد آزاده

 • قسمت274 برنامه گزینه 4

  58 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 20-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه اقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی آرمین صفوی ، سینا محمدی مدرس عربی استاد ازاده

 • قسمت273 برنامه گزینه 4

  210 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی مدرس زبان استاد شهاب اناری و استاد رادمانمهر

 • قسمت 271 برنامه گزینه 4

  162 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه 16-10-95-از شبکه 4-پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس درشکی و علیرضا ره انجام . مدرس استاد شهاب اناری و استاد مهربان

 • قسمت 270 برنامه گزینه 4

  358 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 15-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس ره انجام-مدرس شیمی استاد رادمان مهر_دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 269برنامه گزینه 4

  174 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 14-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و کیومرث روشن-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 266برنامه گزینه 4

  127 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 11-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان برنامه آقایان مهندس درشکی و استاد دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی و مدرس زبان و ادبیات فارسی استاد سبحانی

 • قسمت 267برنامه گزینه 4

  147 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 13-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی-مهندس سینا محمدی و مهندس آرمین صفوی-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  91 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشنای برنامه آقای مهندس درشکی

 • قسمت 264برنامه گزینه 4

  132 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 8-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید .مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس برنامه آقای مهندس سالار درشکی و مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  134 بازدید

  این برنامه روز 5شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس آرمان صفوی-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 263 برنامه گزینه ۴

  137 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ ۷-۱۰-۹۵ از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقای استاد رامین نیکخو- مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت2۶۲ برنامه گزینه 4

  147 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 06-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و علیرضا ره انجام-مدرس عربی استاد ازاده

 • قسمت 261برنامه گزینه 4

  275 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 5-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 260برنامه گزینه 4

  104 بازدید

  این برناهه در روز شنبه مورخ 05-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس آرمان صفوی-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت 259برنامه گزینه 4

  128 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 02-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس سعید نظری-مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 258برنامه گزینه 4

  127 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 01-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان این برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس ره انجام-مدرس درس ین و زندگی استاد سرکشیک زاده