در حال بارگذاری
مدیاسافت ویدیو‌های محیط زیست و جانداران
بازگشت به کانال

ویدیوهای محیط زیست و جانداران

  • ساختن یخ توسط باکتری

    819 بازدید

    چگونه باکتریها یخ می سازند؟ باکتری زودوموناس سیرینگی (Pseudomonas syringae) جوری خود را مسلح کرده اند که در دماهایی که آب بطور طبیعی یخ نمی زند با پروتئینهایی آب را به بلورهای یخ تبدیل کنند.