در حال بارگذاری
آثار و اندیشه های دکتر دینانی ویدیو‌های شرح اندیشه های عطار
بازگشت به کانال

ویدیوهای شرح اندیشه های عطار

  • برنامه معرفت بیست و ششم خردادماه 1396

    1,234 بازدید

    برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ماه اختصاص داشت به تفسیر اشعار عطار درباره حضرت علی در کتاب مصیبت نامه؛ برنامه معرفت ویژه شب های قدر را هم اکنون تماشا کنید

  • برنامه معرفت سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

    492 بازدید

    انسان اگر همیشه گریه می کرد و خنده را نمی شناخت خوب بود؟ و اگر همیشه خنده می کرد و گریه را نمی دانست چطور؟ دیالکتیک توحیدی عطار یعنی همین مساله است.