در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های فیلم آموزشی گرافیک و ترسیم نمودار در متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم آموزشی گرافیک و ترسی ...

  • فیلم آموزشی گرافیک و ترسیم نمودار در متلب (بخش دوم)

    457 بازدید

    مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Handle در متلب, استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب, الگوهای رنگی, ترسیم انواع نمودارها, ترسیم توابع دو بعدی, ترسیم , نمودارهای میله ای, ترسیم کانتور, تغییر مقیاس محورهای مختصات, تنظیمات نمودارها, توابع گرافیکی, مقیاس لگاریتمی, نمودارهای سه بعدی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021ef

  • فیلم آموزشی گرافیک و ترسیم نمودار در متلب (بخش یکم)

    524 بازدید

    مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Handle در متلب, الگوهای رنگی, ترسیم توابع دو بعدی, ترسیم معادلات سه بعدی, ترسیم نمودار در متلب, ترسیم نمودارهای میله ای, ترسیم کانتور, تغییر مقیاس محورهای مختصات, تنظیمات نمودارها, مقیاس لگاریتمی, گرافیک در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92021ef