در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند
بازگشت به کانال

ویدیوهای فیلم ضبط شده کارگاه آموزش ...

 • فیلم کارگاه آموزشی مروری بر روشهای بهینه سازی-قسمت پنجم

  244 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم ژنتیک, دانشگاه کاشان, دانلود رایگان, روش های بهینه سازی هوشمند, مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران, کارگاه آموزشی, کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, کنفرانس دانشجویی مهندسی برق برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvwiom9106

 • فیلم کارگاه آموزشی مروری برروشهای بهینه سازی-قسمت چهارم

  257 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم ژنتیک, دانشگاه کاشان, دانلود رایگان, روش های بهینه سازی هوشمند, مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران, کارگاه آموزشی, کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, کنفرانس دانشجویی مهندسی برق برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvwiom9106

 • فیلم کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی-قسمت سوم

  284 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم ژنتیک, دانشگاه کاشان, دانلود رایگان, روش های بهینه سازی هوشمند, مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران, کارگاه آموزشی, کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, کنفرانس دانشجویی مهندسی برق برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvwiom9106

 • فیلم کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی-قسمت دوم

  223 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم ژنتیک, دانشگاه کاشان, دانلود رایگان, روش های بهینه سازی هوشمند, مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران, کارگاه آموزشی, کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, کنفرانس دانشجویی مهندسی برق برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvwiom9106

 • فیلم کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی-قسمت یکم

  394 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: الگوریتم PSO, الگوریتم ژنتیک, دانشگاه کاشان, دانلود رایگان, روش های بهینه سازی هوشمند, مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران, کارگاه آموزشی, کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند, کنفرانس دانشجویی مهندسی برق برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvwiom9106

 • فیلم کارگاه آموزشی بهینه سازی چندهدفه تکاملی-قسمت ششم

  347 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آموزش الگوریتم ژنتیک چند هدفه, بهینه سازی تکاملی چند هدفه, بهینه سازی چند هدفه, بهینه سازی گروه ذرات چند هدفه, دانشگاه خوارزمی, فیلم آموزشی بهینه سازی چند هدفه, کارگاه آموزشی بهینه سازی چندهدفه, کنفرانس سیستم های هوشمند ایران, یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvwmo9112