در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم های آموزش ...

 • دموآموزشی اعداد تصادفی،محاسبات وتحلیل آماری-بخش دوم

  152 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آمار, اعداد تصادفی, اعداد تصادفی چند متغیره, انتخاب, انتخاب بدون جایگذاری, انحراف معیار, اوج توزیع, برازش توزیع احتمالی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022bc

 • دموحل معادلات دیفرانسیل ومسائل مقدارمرزی -بخش چهارم

  127 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: افزودن ورودی, افزودن ورودی به معادلات دیفرانسیل, افزودن پارامتر, بررسی تاثیر حدس اولیه, بیضوی, تاثیر جهش, تاخیر مشتق, تاخیر وابسته, تاخیرهای ثابت, تاخیرهای وابسته, تغییر پارامتر, حل پارامتریک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022ik

 • دموحل معادلات دیفرانسیل ومسائل مقدارمرزی درمتلب-بخش سوم

  127 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: افزودن ورودی, افزودن ورودی به معادلات دیفرانسیل, افزودن پارامتر, بررسی تاثیر حدس اولیه, بیضوی, تاثیر جهش, تاخیر مشتق, تاخیر وابسته, تاخیرهای ثابت, تاخیرهای وابسته, تغییر پارامتر, حل پارامتریک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022ik

 • دموحل معادلات دیفرانسیل ومسائل مقدارمرزی درمتلب-بخش دوم

  96 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: افزودن ورودی, افزودن ورودی به معادلات دیفرانسیل, افزودن پارامتر, بررسی تاثیر حدس اولیه, بیضوی, تاثیر جهش, تاخیر مشتق, تاخیر وابسته, تاخیرهای ثابت, تاخیرهای وابسته, تغییر پارامتر, حل پارامتریک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022ik

 • دموحل معادلات دیفرانسیل ومسائل مقدارمرزی درمتلب-بخش یکم

  151 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: افزودن ورودی, افزودن ورودی به معادلات دیفرانسیل, افزودن پارامتر, بررسی تاثیر حدس اولیه, بیضوی, تاثیر جهش, تاخیر مشتق, تاخیر وابسته, تاخیرهای ثابت, تاخیرهای وابسته, تغییر پارامتر, حل پارامتریک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022ik

 • دمو درون یابی، تقریب تابع، و برازش منحنی و سطح-بخش دوم

  326 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: spline, اسپلاین, برازش حجم, برازش دو متغیره, برازش سطح, برازش سه متغیره, برازش منحنی, جعبه ابزار برازش منحنی, حل مسائل منحنی پیچیده, درون یابی, درون یابی یک متغیره, مدل چند جمله ای تکه ای, منحنی پیچیده, چند جمله ای تکه ای برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022g

 • دمو درون یابی، تقریب تابع، و برازش منحنی و سطح-بخش یکم

  637 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: spline, اسپلاین, برازش حجم, برازش دو متغیره, برازش سطح, برازش سه متغیره, برازش منحنی, جعبه ابزار برازش منحنی, حل مسائل منحنی پیچیده, درون یابی, درون یابی یک متغیره, مدل چند جمله ای تکه ای, منحنی پیچیده, چند جمله ای تکه ای برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022g

 • دمو آموزشی جبر خطی در متلب-بخش دوم

  212 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: SVD, بردارهای ویژه ماتریس, تجزیه ماتریس, تجزیه مقادیر تکین, تحلیل مولفه اساسی, تولید ماتریسهای با خاصیت مشخص برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022f

 • دمو آموزشی جبر خطی در متلب-بخش یکم

  143 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: SVD, بردارهای ویژه ماتریس, تجزیه ماتریس, تجزیه مقادیر تکین, تحلیل مولفه اساسی, تولید ماتریسهای با خاصیت مشخص برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022f

 • دموحل معادلات دیفرانسیل ومسائل مقدارمرزی-بخش پنجم

  73 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: افزودن ورودی, افزودن ورودی به معادلات دیفرانسیل, افزودن پارامتر, بررسی تاثیر حدس اولیه, بیضوی, تاثیر جهش, تاخیر مشتق, تاخیر وابسته, تاخیرهای ثابت, تاخیرهای وابسته, تغییر پارامتر, حل پارامتریک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022ik

 • دمو آموزشی محاسبات نمادین در متلب

  229 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Symbolic Math Toolbox, انتگرال, انتگرال گیری سیمپسون, بازنویسی عبارتهای جبری, تبدیل عبارتهای جبری, تبدیل لاپلاس, تبدیل لاپلاس معکوس, تغییر عبارتهای جبری, حساب دیفرانسیل, حل معادلات جبری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022e

 • دمو آموزشی انتگرال گیری و مشتق گیری عددی در متلب

  1,462 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: انتگرال چندگانه, انتگرال چندگانه عددی, انتگرال گیری, انتگرال گیری در متلب, انتگرال گیری دو بعدی, انتگرال گیری دو بعدی عددی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022d

 • دمو اعداد تصادفی، محاسبات و تحلیل آماری در متلب-بخش یکم

  327 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آمار, اعداد تصادفی, اعداد تصادفی چند متغیره, انتخاب, انتخاب بدون جایگذاری, انحراف معیار, اوج توزیع, برازش توزیع احتمالی, تابع توزیع جمعی, ترسیم, توزیع نرمال چند متغیره, تولید اعداد تصادفی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrma92022bc

 • فیلم آموزشی حل معادلات جبری و ریشه یابی درمتلب-قسمت یکم

  869 بازدید

  مدرس: سیدمصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: برنامه نویسی متلب, ترسیم راه حل, ترسیم راه حل بر حسب پارامتر, حل معادلات جبری, حل پارامتریک, ریشه یابی, ریشه یابی در متلب, ریشه یابی عددی, محاسبات عددی, محاسبه ریشه, محاسبه ریشه های چند جمله ای, معادلات جبری غیر خطی, پارامتریک, چند جمله ای, چند جمله ای مشخصه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://faradars.org/mvrma92022a