در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم‌های آموزشی داده کاوی یا Data Mining در متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم‌های ...

 • دموآموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی

  426 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Knowledge Discovery from Data, Market Basket Analysis, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, الگوریتم Apriori, الگوریتم FP-Growth, انتخابات ریاست برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206k

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش چهارم

  264 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش سوم

  314 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش دوم

  224 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی کاوش قواعد وابستگی-بخش یکم

  242 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Data Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarsorg/mvrdm9206ij

 • دمو آموزشی جامع کاهش ابعاد -بخش دوم

  296 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: , Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, PCA, PCA غیر خطی, Principal Component Analysis, Self-Organizing Maps, SVD, ارتباط PCA با SVD, استخراج دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206g

 • دمو آموزشی جامع کاهش ابعاد -بخش یکم

  266 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: , Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, PCA, PCA غیر خطی, Principal Component Analysis, Self-Organizing Maps, SVD, ارتباط PCA با SVD, استخراج دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206g

 • دمو آموزشی جامع رگرسیون یا Regression-بخش دوم

  1,034 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, KDD Least Squares, Linear Regression, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, روش های رگرسیون, رگرسیون, رگرسیون خطی, رگرسیون غیر خطی, شبکه عصبی, شبکه عصبی MLP در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206f

 • دمو آموزشی جامع رگرسیون یا Regression-بخش یکم

  1,430 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, KDD Least Squares, Linear Regression, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, روش های رگرسیون, رگرسیون, رگرسیون خطی, رگرسیون غیر خطی, شبکه عصبی, شبکه عصبی MLP در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206f

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش چهارم

  378 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Partitioning Clustering Methods, Self-Organizing Maps, SOM, استخراج دانش, الگوریتم DBSCAN, الگوریتم Lloyd, تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی, خوشه بندی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش سوم

  395 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Partitioning Clustering Methods, Self-Organizing Maps, SOM, استخراج دانش, الگوریتم DBSCAN, الگوریتم Lloyd, تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی, خوشه بندی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش دوم

  447 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Partitioning Clustering Methods, Self-Organizing Maps, SOM, استخراج دانش, الگوریتم DBSCAN, الگوریتم Lloyd, تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی, خوشه بندی, خوشه بندی بالارونده برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering-بخش یکم

  446 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: AGNES, Clustering, Data Mining, Data Mining in MATLAB, DIANA, FCM, Fuzzy c-Means, Grid-based Clustering, Hierarchical Clustering, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206de

 • دمو آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification-بخش دوم

  642 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Binary Decision Tree, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree, k-Fold Cross-Validation, k-Nearest Overfitting, Overtraining, استخراج دانش, اعتبار سنجی, اعتبارسنجی چند لایه ای, الگوریتم k نزدیکترین همسایه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206c

 • دمو آموزشی جامع طبقه بندی یا Classification-بخش یکم

  428 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Binary Decision Tree, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree, k-Fold Cross-Validation, k-Nearest Overfitting, Overtraining, استخراج دانش, اعتبار سنجی, اعتبارسنجی چند لایه ای, الگوریتم k نزدیکترین همسایه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206c

 • دمو آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی

  250 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Association Rule Mining, Biomedical Engineering, Body Fat Estimation, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree Classifier, Decison Tree, Frequent Rule, KDD, Knowledge Discovery برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206k

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت چهارم

  766 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b

 • فیلم آموزشی تشخیص داده های پرت-قسمت سوم

  293 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, معیار Q, معیار T2, معیار T2 برای تشخیص ناسازگاری ها, معیار باقیمانده, ناسازگاری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206h

 • فیلم آموزشی تشخیص داده های پرت-قسمت دوم

  697 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Anomaly Detection, Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Outlier Detection برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206h

 • فیلم آموزشی تشخیص داده های پرت-قسمت یکم

  690 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Anomaly Detection, Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Outlier Detection, آماره Q, آماره T2, استخراج دانش, الگوهای پرت, تشخیص داده های پرت برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206h

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت سوم

  530 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت دوم

  598 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b

 • فیلم آموزشی پیش پردازش داده ها در داده کاوی-قسمت یکم

  1,130 بازدید

  سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: مروری بر لزوم پیش پردازش و آماده سازی داده ها روش های پاک سازی داده ها یا Data Cleaning پاک سازی داده های آلوده به نویز یا Noisy Data ... مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrdm9206b