در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم های آموزشی مباحث تئوری و عملی موجک ها در متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم های آموزش ...

 • دموآموزشی تبدیل موجک تصاویر دیجیتال وسیگنال های دو بعدی

  837 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: DWT, Image Processing, Wavelet, Wavelet Transform, استخراج ویژگی از تصویر, تبدیل موجک تصاویر, تبدیل موجک دو بعدی, تبدیل موجک گسسته, تبدیل موجک گسسته در متلب, تبدیلات موجک, تبدیلات موجک در متلب, تشخیص لبه, موجک, پردازش تصویر برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrwlt9202d

 • دمو آموزشی جامع تبدیل موجک گسسته یا DWT در متلب-بخش دوم

  1,083 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: DWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک در متلب, تبدیل موجک گسسته, تبدیل موجک گسسته در متلب, تبدیلات موجک, موجک, پردازش سیگنال برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrwlt9202c

 • دمو آموزشی جامع تبدیل موجک گسسته یا DWT در متلب-بخش یکم

  1,034 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: DWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک در متلب, تبدیل موجک گسسته, تبدیل موجک گسسته در متلب, تبدیلات موجک, موجک, پردازش سیگنال برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrwlt9202c

 • دمو آموزشی جامع تبدیل موجک پیوسته یاCWT در متلب-بخش دوم

  682 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: CWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک در متلب, تبدیل موجک پیوسته, تبدیل موجک پیوسته در متلب, تبدیلات موجک, موجک, موجک در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrwlt9202b

 • دمو آموزشی جامع تبدیل موجک پیوسته یاCWT در متلب-بخش یکم

  627 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: CWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک در متلب, تبدیل موجک پیوسته, تبدیل موجک پیوسته در متلب, تبدیلات موجک, موجک, موجک در متلب برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrwlt9202b