در حال بارگذاری
فرهنگسرا ویدیو‌های حسینی بمانیم
بازگشت به کانال

ویدیوهای حسینی بمانیم

 • برنامه جلوه سوگ در میدان امام حسین(ع)

  278 بازدید

  گزارش شبکه آموزش سیما از برنامه جلوه سوگ در میدان امام حسین(ع)

 • حسینی بمانیم - ۴۰

  6,418 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) بهترین ثروت آن است که انسان به وسیله آن آبروی خود را حفظ نماید.

 • حسینی بمانیم - ۳۹

  464 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هر کس دوست دارد عمر طولانی و روزی گسترده داشته باشد محبت و دیدار با خویشاوندان را فراموش نکند.

 • حسینی بمانیم - ۳۸

  1,494 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) از نشانه های خوشنامی هم نشینی با خردمندان است.

 • حسینی بمانیم - ۳۷

  4,732 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) پیش از آنکه داشته هایت از بین روند آنها را به مصرف خویشتن برسان.

 • حسینی بمانیم - ۳۶

  4,523 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) ای مردم در بهره گرفتن از فرصت ها شتاب نمایید.

 • حسینی بمانیم - ۳۵

  2,140 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) ای مردم در خوبی ها با هم رقابت کنید.

 • حسینی بمانیم - ۳۴

  4,160 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) بخیل کسی است که سلام نکند.

 • حسینی بمانیم - ۳۳

  554 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) سلام کردن هفتاد حسنه دارد؛ شست و نه حسنه برای سلام کننده و یکی برای جوابگو است.

 • حسینی بمانیم - ۳۲

  611 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) کسی که تو را دوست دارد از تو انتقاد می کند.

 • حسینی بمانیم - ۳۱

  846 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) کسی در قیامت در امان نیست مگر ترس از خدا در دل داشته باشد .

 • حسینی بمانیم - ۳۰

  5,122 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) چشمی که تو را نبیند کور است.

 • حسینی بمانیم - ۲۹

  912 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام به دیندار، به صاحب مروت، یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.

 • حسینی بمانیم - ۲۸

  1,746 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

 • حسینی بمانیم - ۲۷

  5,200 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.

 • حسینی بمانیم - ۲۶

  138 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام گروهی خداوند را فقط برای رسیدن به بهشت عبادت می کنند که این پرستش نیست تجارت است.

 • حسینی بمانیم - ۲۵

  2,090 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام دروغ میوه ناتوانی است.

 • حسینی بمانیم - ۲۴

  1,714 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام انفاق کردن در راه خدا از دست دادن نیست به دست آوردن است.

 • حسینی بمانیم - ۲۳

  1,406 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام غیبت خوراک سگان جهنم است.

 • حسینی بمانیم - ۲۲

  434 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق انتخاب کنند.

 • حسینی بمانیم - ۲۱

  528 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام مردم بدانید که دنیا خانه ای است فنا شدنی و شکست پذیر.

 • حسینی بمانیم - ۲۰

  407 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) چیزی را بر زبان نیاورید که از شخصیت شما بکاهد.

 • حسینی بمانیم - ۱۹

  628 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) عقل کامل نمی گردد مگر با پیروی از حق

 • حسینی بمانیم - ۱۸

  385 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هر یک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شود، و یکی از آن دو، رضایت دیگری را بجوید، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود

 • حسینی بمانیم - ۱۷

  471 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) ریشه سقوط کردن ها هواپرستی است

 • حسینی بمانیم - ۱۶

  388 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) عجله کردن کم خردی است

 • حسینی بمانیم - ۱۵

  473 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) به درستی که شیعیان ما قلبشان، از هر ناخالضی و نادرستی پاک است.

 • حسینی بمانیم - ۱۴

  776 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هر کس هدیه تو را بپذیرد، به بزرگواری تو کمک کرده است

 • حسینی بمانیم - ۱۳

  415 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هم نشینی با افراد بدنام، موجب بدنامی و از دست دادن اعتبار می شود

 • حسینی بمانیم - ۱۲

  194 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) بر حذر باشید از ستم کردن به کسی که یاوری جز خداوند ندارد

 • حسینی بمانیم - ۱۱

  1,315 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) مردم به شما از نعمت های خدا به شما است؛ از این نعمت افسرده و بیزار نباشید

 • حسینی بمانیم - ۱۰

  2,406 بازدید

  ۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) نتیجه کاری که در آن نافرمانی خداست، رویش ناامیدی ها و نگرانی هاست.