در حال بارگذاری

ویدیوهای تلویزیون

 • Sony BRAVIA - 4K HDR Processor X1™ Extreme

  47 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • Remote Support for the Sony Android TV

  110 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • Sony BRAVIA X93E series - 4K HDR TV – Ultra HD TV

  364 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • Sony BRAVIA XE93 series - 4K HDR TV – Ultra HD TV

  296 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • Sony BRAVIA - Design Concept - Slice of Living -

  108 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • Sony - BRAVIA OLED

  248 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • Sony BRAVIA - Voice Search

  76 بازدید

  Take it easy, use your voice. No more inputting text. Voice Search lets you easily find great content and deals simply by talking. Discover all your favourites across multiple providers including Netflix, Hulu, Google Play Movies

 • Sony BRAVIA - UX Concept 2017

  228 بازدید

  Endless entertainment. Discover games and photos, music and movies, Internet and apps. With an Android TV™ from Sony, you’re ready to open up whole new worlds of entertainment. View more videos at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLS7HhJc1FK0OLHYMEgUNlCklWILjeq05v ------------------- Visual effects and UI are simulated. Actual product design may be different depending on region. Android TV is a trademark of Google Inc. "SONY" and "BRAVIA" are trademarks of So

 • ابعاد بی انتها با نمایشگر CLEDIS سونی

  149 بازدید

  برای خواندن تمامی اخبار مربوط به نمایشگاه CES 2017 سونی به وبلاگ سونی آنلاین مراجعه نمایید http://sonyeshop.ir/?page_id=239

 • How to Use Your NFC Remote with Your Sony BRAVIA TV

  262 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • How to disable Shop mode on BRAVIA TV

  74 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ (65sec)

  64 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ - Remote Control

  107 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ - Voice Search

  107 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ - Behind the Scenes (full)

  68 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ (Viet)

  69 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™

  104 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ - Google Cast™

  85 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ - One Flick Entertainment

  65 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA meets Android TV™ - Behind the Scenes

  142 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • تلوزیون فوق باریک سونی، داستان طراحی

  214 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • چگونگی اتصال ابزارهای بلوتوث به تلوزیون براویا

  5,844 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • چگونه ستاپ باکس را با کنترل تلوزیون براویا کنترل کنیم

  258 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • چگونه تلوزیون های سری x90C را بر روی دیوار آویزان کنیم

  259 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA 4K Processor X1

  336 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir

 • BRAVIA X9000C/X9100C series Floating Style

  333 بازدید

  برای خرید این محصول و دیگر محصولات سونی به فروشگاه اینترنتی اختصاصی سونی مراجعه کنید: www.sonyeshop.ir