در حال بارگذاری

ویدیوهای رویداد هنری

 • جشنواره فیلم جیفونی (GFF) را از دست ندهید

  64 بازدید

  جشنواره فیلم جیفونی (GFF) از 23 الی 31 تیر 1396 در شهر جیفونی واله پیانا کشور ایتالیا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال اثر، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/kUmvJm ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنر فرانکفورت (Kunst Messe) را از دست ندهید

  104 بازدید

  نمایشگاه هنر فرانکفورت (Kunst Messe) در شهر فرانکفورت کشور آلمان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/HxZ7Mg ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم کوتاه فست نت ایرلند را از دست ندهید

  60 بازدید

  جشنواره فیلم کوتاه فست نت ایرلند (Fastnet short Film festival) در خرداد 1397 در شهر اسکال کشور ایرلند برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال اثر، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل و اخذ ویزا به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/w4Lgr6 ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم کن را از دست ندهید

  172 بازدید

  جشنواره فیلم کن، اردیبهشت و خرداد 1397 در شهر کن کشور فرانسه برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل و اخذ ویزا به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/gMMx1w ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره انیمیشن اسلوواکی را از دست ندهید

  50 بازدید

  جشنواره انیمیشن اسلوواکی (فست انکا) از 08 الی 11 تیر 1396 در شهر ژیلینا کشور اسلواکی برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/p3VuBC ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنر آن پینتد ونیز را از دست ندهید

  58 بازدید

  نمایشگاه هنر آن پینتد ونیز (UNPAINTED) از 26 اردیبهشت تا 05 آذر 1396 در شهر ونیز کشور ایتالیا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/bDRAIg ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره بین المللی فیلم ونکوور(VIFF) را از دست ندهید

  63 بازدید

  جشنواره بین المللی فیلم ونکوور( VIFF) از 06 الی 21 مهر 1396 در شهر ونکوور کشور کانادا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/z0wuTY ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم مادیرا پرتغال را از دست ندهید

  45 بازدید

  جشنواره فیلم مادیرا پرتغال از 24 الی 30 اردیبهشت 1397 در شهر مادیرا کشور پرتغال برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/mStUfL ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره انیمیشن قبرس را از دست ندهید

  45 بازدید

  جشنواره انیمیشن قبرس (Countryside Animafest) از 03 تیر الی 09 تیر 1396 در شهر پافوس کشور قبرس برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/vnWPvQ ،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنر و طراحی شانزِلیزه را از دست ندهید

  46 بازدید

  نمایشگاه هنر و طراحی شانزِلیزه از 27 مهر الی 01 آبان 1396 در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/zpgjtn ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم کراکوف را از دست ندهید

  42 بازدید

  جشنواره فیلم کراکوف (Etiuda&Anima) از 30 آبان الی 05 آذر 1396 در شهر کراکوف کشور لهستان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/AELxUr ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره انیمیشن انیماتور لهستان را از دست ندهید

  43 بازدید

  جشنواره انیمیشن انیماتور لهستان (Animator) از 16 الی 22 تیر 1396 در شهر پوزنان کشور لهستان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/PkdkK9 ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره هنر گالوی را از دست ندهید

  46 بازدید

  جشنواره هنر گالوی از 26 تیر الی 08 مرداد 1396 در شهر گالوی کشور ایرلند برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/SZdavC ،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم ایماجیناریا ایتالیا را از دست ندهید

  109 بازدید

  شنواره بین المللی فیلم ایماجیناریا ایتالیا (Imaginaria) از 31 مرداد الی 04 شهریور 1396 در شهر کانورسانو کشور ایتالیا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال اثر، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/HWgjhL ،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم مستند دی پوپولی ایتالیا را از دست ندهید

  77 بازدید

  جشنواره فیلم مستند دی پوپولی ایتالیا از 04 الی 11 آذر 1396 در شهر فلورانس کشور ایتالیا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال اثر، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/t2ISmu ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه جواهرات هنری جویا بارسلونا را از دست ندهید

  68 بازدید

  نمایشگاه جواهرات هنری جویا بارسلونا (JOYA) از 13 الی 15 مهر 1396 در شهر بارسلون کشور اسپانیا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/tcOcmL ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره بین المللی منچستر را از دست ندهید

  70 بازدید

  جشنواره بین المللی منچستر (MIF) از 11 الی 28 تیر 1396 در شهر منچستر کشور انگلستان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/5ocagc ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم رم را از دست ندهید

  102 بازدید

  جشنواره فیلم رم (RFF) از 04 الی 14 آبان 1396 در شهر رم کشور ایتالیا برگزار می گردد. . جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانندارسال اثر، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/ET0lRm ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنرهای معاصر آرکو مادرید را از دست ندهید

  71 بازدید

  نمایشگاه هنرهای معاصرآرکو مادرید از 02 الی 06 اسفند 1396 در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد. . جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/lZVzCu ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم ادینبورگ را از دست ندهید

  362 بازدید

  جشنواره فیلم ادینبورگ (EIFF) از 31 خرداد الی 11 تیر 1396 در شهر ادینبرو کشور اسکاتلند برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال آثار، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل و اخذ ویزا به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/1j6S3A ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم مستند آفریقای جنوبی را از دست ندهید

  380 بازدید

  جشنواره فیلم مستند آفریقای جنوبی (Encounters) از 11 الی 21 خرداد 1396 در شهر کیپ تاون کشور آفریقای جنوبی برگزار می گردد. . جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال اثر، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/FYO7Kq ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم ادینبورگ را از دست ندهید

  91 بازدید

  جشنواره فیلم ادینبورگ (EIFF) از 31 خرداد الی 11 تیر 1396 در شهر ادینبرو کشور اسکاتلند برگزار می گردد.جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال آثار، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل و اخذ ویزا به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/1j6S3A ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه طراحی شانگهای را از دست ندهید

  51 بازدید

  نمایشگاه طراحی شانگهای از 23 الی 26 اسفند 1396 در شهر شانگهای کشور چین برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/5KKdnq ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره انیمیشن اتاوا (کانادا) را از دست ندهید

  146 بازدید

  جشنواره انیمیشن اتاوا (OIAF) از 29 شهریور الی 02 مهر 1396 در شهر اتاوا کشور کانادا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال آثار، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/fcHrG4 ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • کامیک کان پاریس را از دست ندهید

  76 بازدید

  کامیک کان پاریس از 05 الی 07 آبان 1396 در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/pecyv8 ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره فیلم اکو کوالا لامپور را از دست ندهید

  63 بازدید

  جشنواره فیلم اکو کوالا لامپور (KLEFF) از 01 الی 07 آبان 1396 در شهر کوالالامپور کشور مالزی برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال آثار، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/ckMFZk ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنر مقرون به صرفه آمستردام را از دست ندهید

  90 بازدید

  نمایشگاه هنر مقرون به صرفه آمستردام (Affordable Art Fair) از 11 الی 14 آبان 1396 در شهر آمستردام کشور هلند برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/UzRMKk ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنر آکسفورد را از دست ندهید

  54 بازدید

  نمایشگاه هنر آکسفورد از 04 الی 06 اسفند 1396 در شهر آکسفورد کشور انگلستان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/ajhPcU ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره عکس لوگنو را از دست ندهید

  56 بازدید

  جشنواره عکس لوگنو (LuganoPhotoDays) از 19 الی 28 آبان 1396 در شهر لوگانو کشور سوئیس برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند ارسال آثار، تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/9J6Ewf ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنر زوریخ را از دست ندهید

  77 بازدید

  نمایشگاه هنر زوریخ از 31 شهریور الی 02 مهر 1396 در شهر زوریخ کشور سوئیس برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/K1nYoT ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • جشنواره تئاتر شکسپیر گدانسک را از دست ندهید

  84 بازدید

  جشنواره تئاتر شکسپیر گدانسک از 04 الی 15 مرداد 1396 در شهر گدانسک کشور لهستان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/XWa2Ir ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com

 • نمایشگاه هنرمندان جدید لندن را از دست ندهید

  296 بازدید

  نمایشگاه هنرمندان جدید لندن از 17 الی 19 شهریور 1396 در شهر لندن کشور انگلستان برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تهیه تور، رزرو بلیط هواپیما، رزروهتل، اخذ ویزا و تنظیم قرارهای ملاقات در این رویداد مهم بین المللی، به این لینک مراجعه نمایید: https://goo.gl/ME6M5d ،،،،،،،،،،،،،، (خط ویژه) 88492000-021 ،،،،،،،،،،،، www.ilikevents.com