در حال بارگذاری

ویدیوهای رویدادها

  • آشنایی با کسب و کار های نوین

    181 بازدید

    آشنایی با کسب و کار های نوین (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)

  • استارت آپ ویکند ؟!

    332 بازدید

    آشنایی با استارت آپ ویکندهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)