در حال بارگذاری
118 فایل ویدیو‌های سیگاری
بازگشت به کانال

ویدیوهای سیگاری

  • پیرمرد سیگار ی

    265 بازدید

  • دختر سیگاری 5 ساله ای که روزی 100 نخ میکشد !!!

    5,222 بازدید

    متاسفانه یکی از اصلی ترین راه های وابسته ساختن کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست که به دلالی نظیر فروش مواد مخدر، تکدی گری و یا انجام کارهای غیر معقول اسیر این باندها می شوند معتاد نمودن آنها از همان سنین کودکی است. کودکان بیش فعال باید ضمن مراجعه به پزشک از داروی " متا مفتامین " با دُز خاص استفاده کنند که گاهاً مشاهده می شود به علت پایین بودن سطح زندگی اجتماعی و کمبود فرهن خانواده، این کودکان به حا