در حال بارگذاری
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی - www.ParaMed.ir ویدیو‌های تست های آزمایشگاه ایمونولوژی و هورمون
بازگشت به کانال

ویدیوهای تست های آزمایشگاه ایمونول ...

 • روش انجام ایونوفلورسنت

  77 بازدید

  Immunoflourescent Assay (indirect) IFA ایونوفلورسنت /// نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • الیزا به روش رقابتی

  115 بازدید

  Competitive ELISA نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • ELISA آموزش الیزا 2

  120 بازدید

  Learning Elisa نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • Indirect ELISA الیزا غیر مستقیم

  95 بازدید

  Learning Indirect Elisa نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • آموزش تکنیک های الیزا قسمت 3

  91 بازدید

  Learning Elisa Technique نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • الیزا

  126 بازدید

  ELISA نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • نکات آزمایشگاهی در الیزا

  142 بازدید

  Laboratory hints and tips for ELISA or Luminescence IA from IBL نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • آزمایش تیرویئد

  55 بازدید

  Thyroid Blood Tests نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • How HIV Works: The Biology of the Virus

  182 بازدید

  نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir بزرگترین آرشیو از اطلاعات تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی در ایران می باشد شما میتوانید فیلم های روش کار دستگاه های آزمایشگاهی و روش انجام تست های روتین و تخصصی و تکنیک های انجام آزمایشات را در مشاهده کنید از سایت ما بازدید کنید و با 3000 نوع دستگاه آزمایشگاهی و تفسیر تست های آزمایشگاهی آشنا شوید

 • همانند سازی ویروس HIV

  398 بازدید

  HIV VIRUS REPLICATION 3D نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir