در حال بارگذاری

همه ویدیو ها

 • آموزش فن بیان

  بازدید

  آموزش فن بیان-آموزش سخنوری-آموزش سخنرانی-مدرس سخنوری-مدرس سخنرانی-مدرس فن بیان-آموزش سخنوری و فن بیان-آموزش سخنرانی و فن بیان-www.sokhanvaran.org-www.sokhanvaran.business-www.sokhanvaran.academy

 • آموزش سخنوری و فن بیان

  14 بازدید

  مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری و فن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب -آموزش فن بیان-مدرس فن بیان Www.sokhanvaran.org -www.sokhanvaran.business-www.sokhanvaran.academy

 • آموزش فن بیان

  268 بازدید

  استاد حسینیان ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان

 • آموزش سخنوری و فن بیان(استاد حسینیان)

  406 بازدید

  حسینیان حمایت از مجموعه های فرهنگی_1 مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب

 • همایش فردوسی قسمت سوم -آموزش فن بیان

  193 بازدید

  مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب Www.sokhanvaran.org wwww.sokhanvaran.academy wwww.sokhanvaran.business

 • آموزش سخنوری و فن بیان (همایش فردوسی پارت دوم)

  308 بازدید

  مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری و فن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب Www.sokhanvaran.org wwww.sokhanvaran.academy wwww.sokhanvaran.business

 • آموزش سخنوری و فن بیان (همایش فردوسی پارت اول)

  286 بازدید

  آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس

 • آموزش سخنوری ،آموزش سخنوری و فن بیان

  367 بازدید

  امروزه آدمیان پدیده ها را با ظاهرشان میشناسند و بر اساس ظاهرشان ارزیابی میکنند و این ظاهربینی و گاهی ساده انگاری باعث بروز خطای در شناخت و حتی به بیراه رفتن میگردد . به طور مثال شنیدن واژه مناظره فضاهای پر هیاهوی سیاسی و بعضا دانشگاهی را به ذهن متبادر می نماید که در آن دو گروه صرفا با پرخشاگری و متهم نمودن دیگری به دنبال کسب موفقیت هستند . و یا اکثریت ارتباط مذاکراتی را درسالنهای کنفرانس با حضور ش

 • آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس

  291 بازدید

  "معیارهای افزایش نفوذ کلام" یکی از خردمندان روم باستان گفته است :" سخن ، آینه ی روح است؛وجود انسان در کلام اومتجلی می شود " در ابتدا شاید این سخن اغراق آمیز به نظر آید ، اما واقعیت این است که شنونده ، شما را از راه سخن تان می شناسد. پس شاید بهتر باشد صدای خود را ضبط کرده وچندین بار به آن گوش فرا دهید. اولین بار که صدای ضبط شده ی خود را شنیدید، چه احساسی داشتید؟!http://sokhanvaran.business

 • آموزش سخنوری و فن بیان

  316 بازدید

  مراحل سخنوری هر سخنور سه کار در پیش رو دارد یا بهتر بگوییم سه مرحله را باید بپیماید : ·اول اینکه چه بگوید. ·دوم اینکه به چه ترتیب بگوید. · سوم اینکه چگونه بگوید. *مرحله اول ، در واقع خلق و ایجاد معانی است که باید بپروراند و البته تا معانی در دل نگیرد لفظی نمی تواند به زبان آورد ، این مرحله را انشاء یا سخن آفرینی می گویند. *مرحله ی دوم،این است که مطالبی که باید به زبان آورد از کدام باید آغاز

 • مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

  1,757 بازدید

  مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

 • مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی

  795 بازدید

  مدرس زبان بدن - مدرس سخنوری-آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب

 • مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی

  820 بازدید

  مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب

 • مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی

  325 بازدید

  مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب

 • آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس

  908 بازدید

  آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس سخنرانی،مَدرس فن بیان

 • آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس

  291 بازدید

  آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس سخنرانی،مَدرس فن بیان

 • آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس

  821 بازدید

  آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس سخنرانی،مَدرس فن بیان

 • مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

  667 بازدید

  مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

 • سخنوران بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در ایران

  1,674 بازدید

  Sokhanvaran.Org را کلیک کنید همایش و آموزش: اصول و فنون مذاکره فن بیان سخنوری آداب معاشرت کمرویی و خجالت در سخنرانی آموزش بیان و ....

 • مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

  1,486 بازدید

  سخنوران بنیانگذار آموزش سخنوری و فن بیان در ایران Sokhanvaran.Org را کلیک کنید،مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

 • مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

  414 بازدید

  Sokhanvaran.Org را کلیک کنید،مدرس سخنوری ، مدرس سخنرانی،مدرس زبان بدن

 • فن اقناع. خطابه.سفسطه.مدرس سخنوری (قسمت سوم)

  986 بازدید

  آموزش سخنوری ،آموزش سخنوری و فن بیان، گفتار موفق و بیان موثر 6 - استاد حسینیان - www.sokhanvaran.org ،www.sokhanvaran.academy،www.sokhanvaran.business آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس سخنرانی،مَدرس فن بیان

 • فن خطابه .سفسطه . سوفیسم . مدرس زبان بدن (قسمت دوم)

  831 بازدید

  آموزش سخنوری ،آموزش سخنوری و فن بیان، گفتار موفق و بیان موثر 6 - استاد حسینیان - www.sokhanvaran.org ،www.sokhanvaran.academy،www.sokhanvaran.business آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس سخنرانی،مَدرس فن بیان

 • شعرخوانی تصویری-لحظه ی دیدار

  375 بازدید

  Sokhanvaran.Org را کلیک کن لحظه ی دیدار نزدیک است * باز من دیوانه ام مستم * باز می لرزد دلم دستم * باز گویی در جهان دیگری هستم * آه نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ * آه ، نپرشی صفای زلفکم را دست *و آبرویم را نریزی، دل * ای نخورده مست * لحظه ی دیدار نزدیک است ...

 • شعر کتیبه از مهدی اخوان ثالث با صدای استاد حسینیان

  1,020 بازدید

  Sokhanvaran.Org را کلیک کن فتاده تخته سنگ آنسوی تر ، انگار كوهی بود و ما اینسو نشسته ، خسته انبوهی زن و مرد و جوان و پیر همه با یكدیگر پیوسته ، لیك از پای و با زنجیر اگر دل می كشیدت سوی دلخواهی به سویش می توانستی خزیدن ، لیك تا آنجا كه رخصت بود تا زنجیر ندانستیم ندایی بود در رویای خوف و خستگیهامان و یا آوایی از جایی ، كجا ؟ هرگز نپرسیدیم چنین می گفت فتاده تخته سنگ آنسوی ، وز پیشینیان پیری

 • شعرخوانی تصویری-با تو دیشب تا کجا رفتم

  526 بازدید

  Sokhanvaran.Org را کلیک کن با تو دیشب تا كجا رفتم تا خدا وانسوی صحرای خدا رفتم من نمی گویم ملایك بال در بالم شنا كردند من نمی گویم كه باران طلا آمد لیك ای عطر سبز سایه پرورده ای پری كه باد می بردت از چمنزار حریر پر گل پرده تا حریم سایه های سبز تا بهار سبزه های عطر تا دیاری كه غریبیهاش می آمد به چشم آشنا ، رفتم پا به پای تو كه می بردی مرا با خویش همچنان كز خویش و بی خویشی در ركاب تو كه

 • شعر خوانی تصویری گرگ هار- توسط استاد حسینیان

  450 بازدید

  برای مطالب بیشتر به سایت Sokhanvaran.Org مراجعه فرمایید گرگ هاری شده ام هرزه پوی و دله دو شب درین دشت زمستان زده ی بی همه چیز می دوم ، برده ز هر باد گرو چشمهایم چو دو كانون شرار صف تاریكی شب را شكند همه بی رحمی و فرمان فرار گرگ هاری شده ام، خون مرا ظلمت زهر كرده چون شعله ی چشم تو سیاه تو چه آسوده و بی باك خزامی به برم آه ، می ترسم ، آه آه ، می ترسم از آن لحظه ی پر لذت و شوق كه تو خود

 • در آغاز کلمه بود-شعر و شعرخوانی توسط استاد حسینیان

  219 بازدید

  برای مطالب بیشتر به سایت Sokhanvaran.Org مراجعه فرمایید در آغاز کلمه بود * و کلمه در نزد خدا بود * و کلمه خدا بود * همان در ابتدا در نزد خدا بود * همه چیز به واسطه او آفریده شد * به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت * در او حیات بود و حیات نور انسان بود * و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد