در حال بارگذاری
spidey.ir ویدیو‌های Death Battle
بازگشت به کانال

ویدیوهای Death Battle

 • مبارزه شگفت انگیز هالک و مرد آهنی!

  3,013 بازدید

  سایت spidey.ir بهترینه!

 • نبرد مرگبار ولورین و واندرومن!

  4,002 بازدید

  spidey.ir یادتون نره!

 • جنگ هالک با قاتل سوپرمن (Doomsday)

  2,809 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد بین فلش و كوئیك سیلور (حتما تماشا كنید!)

  4,575 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد مهیج كاپیتان آمریكا و Master Chiief

  2,339 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد خارق العاده ولورین و Predator (حرف نداره!)

  3,693 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد تماشایی پانیشر و Red Hood

  1,584 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد تماشایی مرد آهنی و آپتیموس پرایم (عالیه!)

  4,614 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد تماشایی مرد عنكبوتی و Darth Maul (عالیه!)

  2,661 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • مبارزه ولورین با «ریدن» - Death Battle

  6,385 بازدید

  جنگ فوق العاده بین شخصیت های مطرح دنیای كمیك بوك و گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه سونیك با ماریو - Death Battle

  1,614 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم . در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه هاكای با «گرین ارو» - Death Battle

  2,681 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه هری پاتر با «لوك اسكای واكر» - Death Battle

  1,862 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای سینما. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه دانكی كونگ با «ناكلز» - Death Battle

  1,453 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه سوپرمن با «گوكو» - Death Battle

  3,395 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Darth Vader با «دكتر دووم» - Death Battle

  1,500 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Solid Snake با «سم فیشر» - Death Battle

  1,451 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه سونیك با «فلش» - Death Battle

  2,631 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه كریتوس با «اسپان» - Death Battle

  2,548 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Gambit با «نایت وینگ» - Death Battle

  2,370 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «دارث ویدر» با «گاندالف» - Death Battle

  2,129 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Kick Ass با «كیسی جونز» - Death Battle

  2,473 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «بتمن» با «ددپویل» - Death Battle

  7,203 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Raiden با ثور - Death Battle

  1,815 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه ترمیناتور با روبوكاپ - Death Battle

  1,413 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Beast با گولیاث- Death Battle

  589 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «ریو» با «اسكورپین» - Death Battle

  1,511 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه مرد آهنی با لكس لوثر - Death Battle

  3,665 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • نبرد جذاب بتمن با دارث ویدر (حتما تماشا كنید)

  2,714 بازدید

  این نبرد شوالیه سیاه پوش گاتام با شخصیت خبیث سری جنگ ستارگان یعنی دارث ویدر هستش! خیلی معركه است! به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • نبرد مرگبار بتمن با ولورین - Death Battle

  15,190 بازدید

  فیلم كوتاه و بسیار جالبی از نبرد بین ولورین و بتمن ساخته شده كه حیرت انگیز است! نتیجه این مسابقه را هم آرای هواداران مشخص كرده اند! پس معطل چی هستید؟ دانلودش كنید! به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید تا داستان های ولورین و بتمن را بخوانید

 • نبرد سوپرمن با ثور - Death Battle

  4,071 بازدید

  نبردی جالب بین سوپرمن ملقب به مرد فولادی . ثور ملقب به خدای رعد و برق! بریا دیدن ویدئهای بیشتر به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «ددپول» و «دث استروك» - Death Battle

  5,351 بازدید

  نبردی جانانه و مرگبار بین "ددپول" و Deathstroke! به نظر شما كی برنده میشه؟