در حال بارگذاری
spidey.ir ویدیو‌های Death Battle
بازگشت به کانال

ویدیوهای Death Battle

 • مبارزه شگفت انگیز هالک و مرد آهنی!

  3,413 بازدید

  سایت spidey.ir بهترینه!

 • نبرد مرگبار ولورین و واندرومن!

  4,657 بازدید

  spidey.ir یادتون نره!

 • جنگ هالک با قاتل سوپرمن (Doomsday)

  3,336 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد بین فلش و كوئیك سیلور (حتما تماشا كنید!)

  5,200 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد مهیج كاپیتان آمریكا و Master Chiief

  2,587 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد خارق العاده ولورین و Predator (حرف نداره!)

  4,101 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد تماشایی پانیشر و Red Hood

  1,795 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد تماشایی مرد آهنی و آپتیموس پرایم (عالیه!)

  5,293 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • نبرد تماشایی مرد عنكبوتی و Darth Maul (عالیه!)

  2,961 بازدید

  برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت ما www.spidey.ir بیایید.

 • مبارزه ولورین با «ریدن» - Death Battle

  7,317 بازدید

  جنگ فوق العاده بین شخصیت های مطرح دنیای كمیك بوك و گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه سونیك با ماریو - Death Battle

  1,782 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم . در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه هاكای با «گرین ارو» - Death Battle

  2,992 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه هری پاتر با «لوك اسكای واكر» - Death Battle

  2,083 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای سینما. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه دانكی كونگ با «ناكلز» - Death Battle

  1,612 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه سوپرمن با «گوكو» - Death Battle

  3,779 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Darth Vader با «دكتر دووم» - Death Battle

  1,685 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Solid Snake با «سم فیشر» - Death Battle

  1,606 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه سونیك با «فلش» - Death Battle

  2,882 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه كریتوس با «اسپان» - Death Battle

  2,851 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Gambit با «نایت وینگ» - Death Battle

  2,568 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «دارث ویدر» با «گاندالف» - Death Battle

  2,274 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Kick Ass با «كیسی جونز» - Death Battle

  2,630 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «بتمن» با «ددپویل» - Death Battle

  8,167 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Raiden با ثور - Death Battle

  1,999 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه ترمیناتور با روبوكاپ - Death Battle

  1,537 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه Beast با گولیاث- Death Battle

  683 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «ریو» با «اسكورپین» - Death Battle

  1,667 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای گیم. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه مرد آهنی با لكس لوثر - Death Battle

  4,166 بازدید

  جنگ فوق العاده بین دو شخصیت مطرح دنیای كمیك بوك. در سری Death Battle آنها آنقدر با هم میجنگند تا بلاخره یكی بمیرد! سپس دلایل شكست یا پیروزی شخصیت ها ارائه میشود. برای كسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • نبرد جذاب بتمن با دارث ویدر (حتما تماشا كنید)

  2,948 بازدید

  این نبرد شوالیه سیاه پوش گاتام با شخصیت خبیث سری جنگ ستارگان یعنی دارث ویدر هستش! خیلی معركه است! به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • نبرد مرگبار بتمن با ولورین - Death Battle

  18,548 بازدید

  فیلم كوتاه و بسیار جالبی از نبرد بین ولورین و بتمن ساخته شده كه حیرت انگیز است! نتیجه این مسابقه را هم آرای هواداران مشخص كرده اند! پس معطل چی هستید؟ دانلودش كنید! به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید تا داستان های ولورین و بتمن را بخوانید

 • نبرد سوپرمن با ثور - Death Battle

  4,569 بازدید

  نبردی جالب بین سوپرمن ملقب به مرد فولادی . ثور ملقب به خدای رعد و برق! بریا دیدن ویدئهای بیشتر به سایت ما www.spidey.ir سر بزنید

 • مبارزه «ددپول» و «دث استروك» - Death Battle

  6,122 بازدید

  نبردی جانانه و مرگبار بین "ددپول" و Deathstroke! به نظر شما كی برنده میشه؟