در حال بارگذاری
اندیش سرای کودک و نوجوان ویدیو‌های رویکرد عرصه مدار
بازگشت به کانال

ویدیوهای رویکرد عرصه مدار

 • جلسه84 کودکان - ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

  1,720 بازدید

  عرصه مدار (12) / ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی | 9 خرداد 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه89 کودکان - سلطه

  678 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(14) | سلطه | 1394/09/14 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه88 کودکان - كشتی نوح(2)

  510 بازدید

  رویكرد عرصه مدار(13) | کشتی نوح(2) | 1394/09/07 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه79 کودکان - نفوذ

  286 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(11) | نفوذ | 1393/11/18 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه77 کودکان - توطئه

  114 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(10) | توطئه | 1393/01/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه76 کودکان - جنگ ناتمام

  193 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(9) | جنگ ناتمام | 1393/12/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه75 کودکان - فروپاشی معبد

  202 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(8) | فروپاشی معبد | 1393/02/13 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه74 کودکان - نجات از غم

  128 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(7) | نجات از غم | 1393/02/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه73 کودکان - سبدی در دست فضا

  177 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(6) | سبدی در دست فضا | 1393/12/16 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه72 کودکان - سبدی در دست باد

  442 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(5) | سبدی در دست باد | 1393/01/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه71 کودکان - سبدی در دست آب

  420 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(4) | سبدی در دست آب | 1393/02/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه70 کودکان - قصه موسی(ع)

  242 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(3) | قصه موسی(ع) | 1393/02/27 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه69 کودکان - برنامه 14 ساله پیشرفت

  226 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(2) | برنامه 14 ساله پیشرفت | 1393/01/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه68 کودکان - کشتی آرک

  156 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(1) | کشتی آرک | 1392/12/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |