در حال بارگذاری
 • 5
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 2.9هزار
  بازدید

ویراستاران

فعال ترین نهاد رسمی ویرایش با کارنامۀ ویرایش ۳هزار اثر و 143 کارگاه در 13 شهر ایران ۱. ویرایش و درست نویسی؛ ۲. نگارش و زیبانویسی؛ ۳. دستورآموزی (دستورزبان فارسی)؛ ۴. مهارت های پیشرفته در وُرد؛ ۵. نامه نگاری اداری

 • 5
  دنبال کنندگان
 • 1
  دنبال شوندگان
 • 2.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها