در حال بارگذاری
 • 23
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.1هزار
  بازدید

طراحی سایت 24

طراحی سایت 24 یکی از سایت های زیرمجموعه شرکت تندیس و تلاش و تفکر است که در زمینه طراحی سایت اختصاصی و بهینه سازی شده برای گوگل فعالیت می کند.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

طراحی سایت 24 یکی از سایت های زیرمجموعه شرکت تندیس و تلاش و تفکر است که در زمینه طراحی سایت اختصاصی و بهینه سازی شده برای گوگل فعالیت می کند.

 • 23
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.1هزار
  بازدید
این کانال از سوی "طراحی سایت 24" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • افسانه های سئو- قسمت بیستم و یکم

  41 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت بیستم

  بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت نوزدهم

  1 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت هجدهم

  55 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت هفدهم

  40 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت شانزدهم

  28 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت پانزدهم

  26 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت چهاردهم

  37 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت سیزدهم

  27 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت دوازدهم

  39 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت یازدهم

  34 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت دهم

  45 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت نهم

  45 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت هشتم

  45 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت هفتم

  45 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت ششم

  65 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت پنجم

  59 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت چهارم

  57 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت سوم

  69 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت دوم

  65 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • افسانه های سئو- قسمت اول

  85 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد باورهای غلط در مورد سئو که در جامعه ما وجود دارد، توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • لینک های nofollow و باورهای غلط در مورد آن

  241 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد لینک های nofollow و باورهای غلطی که در این زمینه وجود دارد توضیح می هد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • پارامترهای PA و DA چیست؟ (جایگزین های کنونی پیجرنک)

  171 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو در مورد پارمترهای DA و PA صفحات اینترنتی جهت ارتقاء در نتایج جستجوی گوگل صحبت می کند. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • روش درست افزایش پیجرنک سایت چیست؟

  137 بازدید

  رضا شیرازی کارشناس سئو و مدیر web24.ir در این ویدیو از سلسله مباحث مربوط به پیجرنک گوگل، در مورد شیوه درست افزایش پیجرنک جهت ارتقاء در نتایج جستجوی گوگل توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: tlgrm.me/seo24

 • الگوریتم پنگوئن گوگل و نحوه شناسایی سایت های متخلف

  115 بازدید

  رضا شیرازی مدیر web24.ir در مورد الگریتم پنگوئن و نحوه کار آن در شناسایی سایت های متخلف توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: telegram.me/seo24

 • سطل سوراخ؛ تصوری غلط در مورد PageRank

  109 بازدید

  رضا شیرازی مدیر web24.ir در مورد ایده سطل سوراخ در زمینه پیجرنک گوگل توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: tlgrm.me/seo24

 • امتیاز پیجرنک گوگل چگونه محاسبه می شود؟

  74 بازدید

  رضا شیرازی مدیر web24.ir در مورد الگوریتم پیجرنک گوگل توضیح می دهد. به کانال تلگرامی آموزش #سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: tlgrm.me/seo24

 • پیجرنک گوگل چیست؟

  79 بازدید

  رضا شیرازی مدیر وب24 در این ویدیو و ویدیوهای بعدی در مورد پیجرنک گوگل (page rank) توضیح می دهد به کانال تلگرامی آموزش #سئو و بازاریابی اینترنتی بپیوندید: tlgrm.me/seo24

 • امکانات اپلیکیشن جت سئو - نمودار تغییرات و دریافت خروجی

  45 بازدید

  جت سئو نرم افزاری است که بر اساس نیاز وبمسترها و مدیران سایت ها برای اولین بار در ایران طراحی و پیاده سازی شده است. با جت سئو می توانید رتبه کلمات کلیدی خود را به صورت خودکار داشته باشید و جت سئو به صورت روزانه گزارش رتبه کلمات کلیدی را به شما ارائه می دهد. لینک دانلود کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/com.web24.seoreport/?l=fa

 • امکانات اپلیکیشن جت سئو - دریافت گزارش از وضعیت سایت

  90 بازدید

  جت سئو نرم افزاری است که بر اساس نیاز وبمسترها و مدیران سایت ها برای اولین بار در ایران طراحی و پیاده سازی شده است. با جت سئو می توانید رتبه کلمات کلیدی خود را به صورت خودکار داشته باشید و جت سئو به صورت روزانه گزارش رتبه کلمات کلیدی را به شما ارائه می دهد. لینک دانلود کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/com.web24.seoreport/?l=fa

 • امکانات اپلیکیشن جت سئو - وارد کردن دامنه و کلمات کلیدی

  45 بازدید

  جت سئو نرم افزاری است که بر اساس نیاز وبمسترها و مدیران سایت ها برای اولین بار در ایران طراحی و پیاده سازی شده است. با جت سئو می توانید رتبه کلمات کلیدی خود را به صورت خودکار داشته باشید و جت سئو به صورت روزانه گزارش رتبه کلمات کلیدی را به شما ارائه می دهد. لینک دانلود کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/com.web24.seoreport/?l=fa

 • معرفی اپلیکیشن جت سئو

  73 بازدید

  جت سئو نرم افزاری است که بر اساس نیاز وبمسترها و مدیران سایت ها برای اولین بار در ایران طراحی و پیاده سازی شده است. با جت سئو می توانید رتبه کلمات کلیدی خود را به صورت خودکار داشته باشید و جت سئو به صورت روزانه گزارش رتبه کلمات کلیدی را به شما ارائه می دهد. لینک دانلود کافه بازار: https://cafebazaar.ir/app/com.web24.seoreport/?l=fa