در حال بارگذاری
 • 13
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 25.1هزار
  بازدید

ویکی نیکی WikiNiki

کمک به نیکوکاران در انتخاب آگاهانه کار نیک، شفاف سازی فعالیت های نیکوکاری، کمک به خیریه ها در بهینه سازی و گسترش خدمات

 • 13
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 25.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها