12 دنبال‌ کننده
104 هزار بازدید ویدیو

چوبازی رشید_ترم 2 پرستاری_95_دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

3.8 هزار نمایش ۳ سال پیش

چوبازی رشید_ترم 2 پرستاری_95_دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دیگر ویدیوها

چوبازی-دهسرخی ها در سفید دشت

2.8 هزار نمایش ۳ سال پیش

روستای کردشامی-محرم 1394

674 نمایش ۳ سال پیش

روستای کردشامی-سگ هاشم کردیزدی

4.8 هزار نمایش ۳ سال پیش

چوبازی-معین کنرکی در شهرکرد

9.2 هزار نمایش ۳ سال پیش

بروجن جشن رشید آقایی 1

1.4 هزار نمایش ۳ سال پیش

چوبازی رشید-کردشامی 2

1.2 هزار نمایش ۳ سال پیش

چوبازی رشید-کردشامی

3.8 هزار نمایش ۴ سال پیش

بروجن محله ی چهارصد دستگاه

1.7 هزار نمایش ۴ سال پیش

چوبازی رشید-بروجن

1.7 هزار نمایش ۴ سال پیش

عروسی بروجن-چارصد دستگاه

3.2 هزار نمایش ۴ سال پیش

آقارشید در کردشامی

1.1 هزار نمایش ۴ سال پیش

چوبازی بهنام

3.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

محرم در روستای کردشامی

1.7 هزار نمایش ۵ سال پیش

نیسان پیکاپ ماشین عروس

3.8 هزار نمایش ۵ سال پیش
نمایش بیشتر