15 دنبال‌ کننده
2.8 هزار بازدید ویدیو
6 بازدید 1 هفته پیش

کاروفناوری پایه ششم قسمت ویندوز ها توسط خانم معلم سما رشت

ریاضی

4 بازدید 1 ماه پیش

تدریس مفهوم کسر ششم به وسیله پاور توسط خانم زهرا کاظمی آموزگار سما پسران رشت

دیگر ویدیوها

8 بازدید 1 هفته پیش
10 بازدید 1 هفته پیش
33 بازدید 2 هفته پیش
7 بازدید 2 هفته پیش
4 بازدید 2 هفته پیش
17 بازدید 2 هفته پیش
30 بازدید 3 هفته پیش
22 بازدید 3 هفته پیش
18 بازدید 3 هفته پیش
12 بازدید 3 هفته پیش
8 بازدید 1 ماه پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
22 بازدید 1 ماه پیش
21 بازدید 1 ماه پیش
17 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
23 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر