3.3 هزار دنبال‌ کننده
234.3 هزار بازدید ویدیو
19 بازدید 2 ساعت پیش

هق(:ادیت‌خدم‌بودا‌:||||| این‌ادیتو‌میبینم‌۱۰۰بار‌یادت‌میفتم(((: هق‌کجایی‌سمیم؟(((: دیه‌دوصم‌ندری‌ت؟|: ۷ماهه‌دوصتیم خ‌! دلم‌برت‌تنگیده(: چی‌میشه‌برگردیم‌ب‌قبل؟:( میدنی‌خیلی‌دوصت‌درم! هقق‌+-+ یادته‌بم‌گفی‌گمشو؟! خ‌اگم‌شدم‌اما‌طاقت‌ندرم! بدون‌ت‌نمیتونم‌خاهریم[[: امروز‌شد۷ماه‌ک‌با‌هم‌خاهریم‌ ولی‌پیشم‌نیستی‌ نم‌اینو‌میخونی‌یا‌ن(: دوصت‌درم! [[S]]

دیگر ویدیوها