6 دنبال‌ کننده
2.8 هزار بازدید ویدیو

دوره خلق کتاب ماندگار ( سعید حدادی )

51 بازدید ۸ ماه پیش

مصاحبه با آقای جغتایی شرکت‌کننده دوره خلق کتاب ماندگار

دیگر ویدیوها

رشد فردی ( سعید حدادی )

38 بازدید ۹ ماه پیش

فیل درون ما ( سعید حدادی )

141 بازدید ۱۰ ماه پیش

مهندس کاربلد ( سعید حدادی )

67 بازدید ۱۰ ماه پیش

فرار از زندان

246 بازدید ۱۰ ماه پیش

دوره ی خلق کتاب ماندگار

171 بازدید ۱۰ ماه پیش

آگاهی

73 بازدید ۱۰ ماه پیش

اهواز

113 بازدید ۱۰ ماه پیش

بسته آموزش عبور از طوفان

60 بازدید ۱۰ ماه پیش

خداحافظ کارمندی

175 بازدید ۱۰ ماه پیش

سمینار عبور از طوفان

106 بازدید ۱۰ ماه پیش

دانشِ زمین خوردن

260 بازدید ۱ سال پیش

همایش تغییر برای جهش

404 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر