12 دنبال‌ کننده
28.6 هزار بازدید ویدیو

مکان فعال شدن پیشانی مغز هنگام دروغ گویی

475 بازدید ۱ سال پیش

اثبات فعال شدن بخشی از مغز هنگام رفتار های خلاف و دروغ و اشار ه قرآن به این موضوع

دیگر ویدیوها

فعالیت گوش ها هنگام خواب

131 بازدید ۱ سال پیش

یکی از درمان های افسردگی

1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

خلقت جفت ها

444 بازدید ۱ سال پیش

مثل تکه گوشت جویده

185 بازدید ۱ سال پیش

تعیین جنسیت کودک در رحم مادر

2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

وزن سنگین ابرها

133 بازدید ۱ سال پیش

گل سرخ در آسمان

218 بازدید ۱ سال پیش

انبساط و گسترش جهان هستی

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

گردی زمین

45 بازدید ۱ سال پیش

کوه ها میخ های زمین

409 بازدید ۱ سال پیش

کاهش قطر زمین از قطب ها

101 بازدید ۱ سال پیش

زوجیت در گیاهان

147 بازدید ۱ سال پیش

راز تشکیل آهن

329 بازدید ۱ سال پیش

چگونگی پایان یافتن جهان

140 بازدید ۱ سال پیش

قدرت برگردانندگی آسمان

95 بازدید ۱ سال پیش

محل کشتی حضرت نوح

2.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

حضرت یونس و قوم آشور

773 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر